Як оформити електронний список літератури

Як оформити електронний список літератури

Оформлення електронного списку літератури найчастіше викликає цілий ряд труднощів. У різних навчальних закладах можуть пред’являтися свої вимоги, часто застарілі. Щоб бути впевненими у правильності свого оформлення, користуйтеся державним стандартом: ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Інструкція

  1. Відкрийте програму Microsoft Word і створіть новий документ. Встановіть наступні параметри: шрифт — Times New Roman, розмір — 14, інтервал — 1,5. Ці параметри є стандартними.
  2. Встановіть необхідні значення полів. Для цього двічі кликніть по лінійці, розташованій в лівій частині вікна програми. У вкладці «Поля» вкажіть необхідні значення.
  3. Приступайте до оформлення списку літератури. На панелі інструментів клацніть по кнопці «Нумерований список». Таким чином, кожен наступний елемент електронного списку буде автоматично отримувати свій номер. Клацніть по маркеру списку (одиниці) і за допомогою повзунків на верхній лінійці над документом встановіть значення відступу першого рядка, виступу і відступу зліва.
  4. Для внесення до списку книги спочатку вкажіть прізвище автора та його ініціали (якщо авторів декілька, то прізвище й ініціали першого з них). Потім напишіть повну назву книги і поставте косу риску (/). Після неї вкажіть всіх авторів книги, але не більше трьох. Якщо авторів більше, то поставте «тощо». Через крапку з комою вкажіть, під чиєю редакцією випущена книга (якщо така інформація є). Далі поставте тире, напишіть місто (Москва, Санкт-Петербург і деякі інші вказуються скорочено) і через двокрапку вкажіть видавництво. Далі поставте крапку, тире і вкажіть кількість сторінок видання. Знову через тире вкажіть ISBN видання.
  5. Для внесення в список електронного ресурсу спочатку вкажіть автора матеріалу, потім його назву, після чого в квадратних дужках напишіть «Електронний ресурс». Якщо автор невідомий — починайте з вказівки назви. Далі через дві косі риски (/ /) вкажіть назву джерела, звідки взято матеріал. Якщо це веб-сайт, у квадратних дужках напишіть «сайт». Після цього напишіть URL, поставте двокрапку і вставте посилання на матеріал. У звичайних круглих дужках напишіть «Дата звернення» і через кому вкажіть її.