Як оформити інтернет-джерело


 

В даний час в список літератури крім книг і статей додають інтернет-джерела. Їх перерахування починається після опису статей в алфавітному порядку. Правила оформлення регламентує ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис електронних ресурсів. Загальні вимоги та правила складання ».Інструкція

 1. Почніть опис електронних ресурсів з заголовка. Його необхідно дати точно в тому вигляді, як воно представлено на сайті, тобто слово в слово.
 2. Позначте інтернет-джерело. Після заголовка ставиться пробіл і в квадратних дужках назва матеріалу — [Електронний ресурс].
 3. Надрукуйте заголовок іноземною мовою, якщо воно є в інтернет-джерелі. Після квадратної дужки поставте пробіл, знак «=» і з великої букви назва статті на іншу мову.
 4. Перерахуйте додаткові відомості щодо назви. Після назви інтернет-джерела поставте двокрапку і надрукуйте інформацію. Наприклад, «: проблеми, перспективи, шляхи вирішення».
 5. Оформіть ім’я автора статті, редактора або найменування установи, яка помістило в інтернет певне джерело. Після попереднього кроку або після квадратної дужки з написом «Електронний ресурс» поставте косу риску і напишіть відповідальна особа, потім точку і тире. Наприклад, «/ І. Іванов. -», «/ Під ред. І.І. Іванова. — »,« / Центр інформ. технологій. — ».
 6. Вкажіть наявну інформацію про видання, якщо були внесені виправлення або доповнення до вихідного матеріалу. Наприклад, «Вид. 2-е, испр. і доп. ». Після цього також треба ставити крапку і тире.
 7. Визначте вид ресурсу. Приміром, «Електрон. дан. — »,« Електрон. журн. — »і пр.
 8. Додайте обсяг інтернет-джерела в круглих дужках, якщо він складається з декількох файлів. Наприклад, «(3 файла)».
 9. Встановіть видавничі дані: місто, назва видавництва (необов’язково), дату видання джерела. Наприклад, «М.: Довідково-інформаційний інтернет-портал« Грамота. Ру », 2009. -». Якщо ж немає відомостей про місто і рік видання, пишеться приблизна інформація зі знаком питання у квадратних дужках («[Мінськ?]:», «[200 -?]. -»).
 10. Зробіть посилання на електронні ресурси та умови доступу (платний чи вільний). Наприклад, «Режим доступу:
 11. Напишіть примітка до назви. Наприклад, «загл. з екрану ».

Корисні поради

Оформлення інтернет-джерел виглядає наступним чином:

Максим Кронгауз: Російській мові нічого не загрожує, навіть Інтернет [Електронний ресурс] / Н. Антонович. — Електрон. дан. — М.: ЗАО «ИД Комсомольская правда», 2011. — Режим доступу: http://kp.ru/daily/25798/2777921/ ( http://kp.ru/daily/ 25798/2777921 / ), вільний. — загл. з екрану.