Як оформити касові операції


 

Через касу підприємства проходять певні суми готівкових грошових коштів, які надходять з різних джерел і витрачаються на потреби компанії. При цьому всі касові операції повинні бути документально оформлені і відображені в бухгалтерському обліку. Оформлення проводиться первинними документами, форма яких встановлюється постановами Держкомстату РФ.Інструкція

  1. Оформіть надходження готівкових сум у касу підприємства за допомогою прибуткового касового ордера за формою № КО-1. Даний документ може формуватися вручну або за допомогою різного програмного забезпечення. Він виписується в одному примірнику і затверджується головним бухгалтером або уповноваженою особою, після чого засвідчується печаткою касира. У рядку «Підстава» видаткового касового ордера вказується зміст господарської операції, а в рядку «У тому числі» зазначається сума ПДВ або ставиться запис «без податку».
  2. Використовуйте видатковий касовий ордер за формою № КО-2 для відображення видачі готівки з каси підприємства. Оформляється він за аналогією з прибутковим ордером. При цьому до нього додається заява або рахунок на видачу коштів, на якому ставиться дозвільний підпис керівника компанії.
  3. Перевіряйте правильність оформлення розрахунково-касових ордерів перед видачею готівки з каси. При цьому звіряється справжність підпису головного бухгалтера і керівника підприємства, а також наявність необхідних додатків. При недотриманні даних вимог касир має право відмовити у видачі грошових коштів і повернути документи до бухгалтерії для переоформлення.
  4. Зареєструйте прибутковий і видатковий касовий ордер у спеціальному журналі касових документів за формою № КО-3. Відобразіть всі операції з видачі-прийому готівкових коштів, вироблені протягом дня, в касовій книзі за формою № КО-4, яка перевіряється головним бухгалтером і прикладається до первинних документів, що підтверджує твір розрахунків.
  5. Відображайте всі касові операції на рахунку 50 «Каса». При цьому надходження грошових коштів нараховується на дебет рахунку, а видача готівки списується з кредиту. У кореспонденції повинен знаходитися рахунок, який характеризує господарську операцію, за якою відбулася видача-прийом зазначеної в касових ордерах суми.