Як оформити книгу обліку доходів і витрат

Як оформити книгу обліку доходів і витрат

При веденні підприємницької діяльності, що грунтується на загальній системі оподаткування, чимало питань виникає з приводу ведення Книги обліку доходів і витрат. А тим часом, нічого в цьому складного немає, головне — швидко орієнтуватися в термінах і знати деякі правила обліку.

Інструкція

  1. Перед тим як почати ведення книги доходів і витрат, вам необхідно усвідомити зміст основних понять. Під терміном «дохід» розуміється виручка, отримана від продажу товарів, робіт, послуг готівкою, безготівкова виручка на рахунках у банках, оплата в натуральній формі або передоплата за товари або послуги. Дохід у книзі доходів та витрат визначається по «касовим методом», тобто за фактичним надходженням коштів.
  2. Під «витратами» при оформленні книги доходів і витрат слід розуміти ті витрати, які пов’язані з доходами, отриманими у звітному періоді і які можна підтвердити за допомогою первинних документів. Це можуть бути товарні чеки, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, договори, акти до договорів та ін
  3. Книга доходів і витрат має певну форму. Вона підлягає реєстрації в податкових органах і заповнюється на підставі даних первинних документів. При цьому доходи і витрати визначаються наростаючим підсумком з початку звітного періоду. Книга доходів і витрат може вестися як у друкованому, так і в електронному вигляді.
  4. Даний документ складається з декількох граф, у кожній з яких заповнюється необхідна інформація. У графі 1 указується поточна дата, у 2-й відображається сума залишків на початок звітного періоду. Для підприємств торгівлі це буде залишок товарів, для виробничих — сировини і матеріалів, для підприємств, що надають послуги — залишок супутніх матеріалів. Дані в графу 2 заносяться на основі актів інвентаризації.
  5. У графі 3 вказується сума отриманого доходу, у графі 4 — документи, що підтверджують витрати. Кожен з них краще заносити в окремий рядок, щоб швидше орієнтуватися при податковій перевірці.
  6. У 5-й графі відображається вартість придбаних товаро-матеріальних цінностей, яка повинна підтверджуватися відповідними видатковими документами. У графі 6 фіксується ведення обліку вартості проданих товарів, матеріалів, продукції за цінами закупівлі.
  7. Якщо облік ведеться в кількох торгових точках, то заповнюється графа 7. У ній вказується адреса здійснення операції, вказується ІПН та паспортні дані найманих працівників. Якщо заповнюється графа 7, то в графі 8 буде відображатися вартість переміщуваного товару з позитивним знаком при отриманні, з негативним — при поверненні.
  8. У день перерахування податків, пов’язаних з виплатою заробітної плати, заповнюється графа 9.
  9. У 10 графі відображаються витрати, необхідні для отримання доходу, ті, що не увійшли до 6 і 9 графи. Це можуть бути відсотки за кредитами, орендна плата і т.д.
  10. У 11-й графі вказується залишок товаро-матеріальних цінностей на кінець звітного періоду. Він розраховується наступним чином графа: 11 = (графа 2 + графа 5) — (графа 6 + графа 8). У графі 12 визначається розмір чистого доходу, тобто різниця між отриманим доходом і документально підтвердженими величиною витрат.