Як оформити книгу продажів

Як оформити книгу продажів

Книга продаж — один з найважливіших документів в податковій звітності організації, що займається продажем товарів / наданням послуг. До книги продажів включаються дані про всі рахунки-фактури та інших аналогічних документах, що оформляються платником податків у випадках, коли підлягає обчисленню ПДВ.

Інструкція

  1. Дані за рахунками-фактурами вносяться до книги продажів строго в хронологічному порядку за період податкового числення, в якому виник обов’язок платника податків з виплати податку.
  2. До книги не реєструються ті рахунки-фактури, в яких мають місце коригування, помарки, виправлення. Всі виправлення, що вносяться в рахунок-фактуру, в обов’язковому порядку повинні бути завірені підписом керівника організації, печаткою продавця, а також містити чітко прописану дату внесення виправлень.

    Крім рахунків-фактур, підставою для заповнення книги продажів можуть бути показання контрольних стрічок касового апарата, описи та інші документи суворої звітності за результатами продажів за звітний період.
  3. Після внесення даних до книги продажів, її необхідно прошнурувати, а сторінки, попередньо пронумерувавши, завірити печаткою. Якщо книга продажів ведеться вручну, то прошивати і нумерувати сторінки слід до того, як вона буде заповнюватися, якщо в електронному вигляді — то після роздрукування всіх листів вже заповненої книги.
  4. Книга продаж повинна зберігатися протягом 5 років з моменту внесення до неї останній запис, книга підлягає зберіганню у постачальника товарів і послуг.

    Коректність ведення книги продажів повинна контролюватися з боку керівника, або особи, уповноваженої керівником.
  5. Якщо виникає необхідність внести зміни в книгу продажів після її заповнення, для цього використовують додаткові аркуші. Такі листи вважаються невіддільною частиною книги продажів.