Як оформити контрольну роботу

Як оформити контрольну роботу

Постійним супутником будь-якого студента є контрольна робота. Черговий «незалік» і необхідність доопрацювання зданого матеріалу можуть викликати масу переживань. Грамотно оформити контрольну роботу — це половина успіху.

Вам знадобиться

- Текст оформлюваної контрольної роботи;
- Комп’ютер або кулькова ручка і зошит

Інструкція

  1. Почніть оформляти свою контрольну роботу з титульного листа. На ньому ви повинні вказати: зверху — назва навчального закладу, кафедру, на яку ви будете здавати роботу; по центру — предмет, за яким виконана робота, тема роботи; правий нижній кут — хто виконав роботу (студент якого курсу, якого факультету; прізвище , ім’я, по батькові). Можливо інше розташування інформації на титульному аркуші — залежно від вимог вашого навчального закладу.
  2. Приступите до оформлення змісту. Воно повинно містити наступні пункти — вступ, основна частина, висновок, список використаної літератури, додаток. В основній частині вашої роботи рекомендується виділити 3-4 великих розділи, які, в свою чергу, розбити ще на кілька підрозділів. Кожен розділ і підрозділ поіменне, пронумеруйте і впишіть в зміст із зазначенням номерів сторінок.
  3. Далі напишіть основний текст роботи. Якщо ви друкуєте на комп’ютері, то виберіть 12 або 14 номер шрифту з одинарним міжрядковим інтервалом. Починайте кожну нову частину з заголовка, виділеного жирним шрифтом. Не забудьте пронумерувати сторінки і оформити виноски. Виноски можна вставляти в кінці кожної сторінки (після довгої горизонтальної лінії) або в кінці всієї роботи.
  4. Оформіть список використаної літератури. Впишіть за алфавітом всі джерела, з якими ви працювали при написанні контрольної. Книги і монографії оформляються так: автор, назва книги, місце видання, видавництво, рік видання; статті з періодичних видань трохи інакше: автор, назва статті / / назва періодичного видання, рік, номер.
  5. Якщо у вашій роботі присутні програми, то озаглавьте їх, пронумеруйте і вставте кожен додаток на окремій сторінці. Додатками можуть бути схеми, карти, статистичні викладки, малюнки та інші документи, що дозволяють проілюструвати або найбільш повно розкрити тему вашої контрольної роботи.

Зверніть увагу

Уникайте занадто довгих списків літератури, вони можуть викликати підозру. Позначайте лише ті джерела, які ви реально використовували. Для контрольної роботи достатньо 5-7 джерел.

Корисні поради

Вступ — ключ до всього, це презентація вашої контрольної роботи. Грамотно складене і оформлене введення часто дозволяє менш прискіпливо ставитися до основного тексту роботи. Адже викладачі — зайняті люди, і багато з них читають лише введення і на підставі цього складають думку про всю контрольної роботи.