Як оформити красиво титульний лист

Як оформити красиво титульний лист

У процесі навчання школярам і студентам доводиться писати чимало наукових робіт різного ступеня складності. Будь письмова робота, будь то реферат, курсова або дипломна робота, повинна бути правильно оформлена, а оформлення починається з першого, тобто титульного аркуша.

Інструкція

  1. Зазвичай викладачі шкіл і вузів вимагають стандартного оформлення титульного аркуша. Винятки становлять шкільні творчі проекти, де учням дозволяється (і це навіть заохочується) використовувати різні види та розміри шрифтів, ілюстрації і інші додаткові елементи оформлення. Однак для зручності та простоти сприйняття зовнішній вигляд наукової роботи повинен бути стандартизований.
  2. Всі відомості на титульному аркуші будь письмової роботи набирайте без установки абзаців. Використовуйте шрифт Times New Roman, розмір 14 пт. Усі рядки вирівнюйте по центру, за винятком відомостей про автора та наукового керівника (викладача), які вирівнюються по правому краю.
  3. Нижче по центру можете вказати назву кафедри (ці відомості не є обов’язковими).
  4. По центру листа впишіть назву теми роботи без слова «тема» і лапок. Зверніть увагу, що назва теми потрібно набирати великими літерами. Нижче по центру заголовка вкажіть вид роботи і навчальний предмет (наприклад, реферат з історії Росії).
  5. Ще нижче, ближче до правого краю титульного листа, надрукуйте ПІБ учня (студента), клас (курс). Ще нижче — прізвище ім’я по батькові та посада керівника і, якщо такі були, консультантів. Зазвичай при цьому використовують формулювання «Виконав (студент 3 курсу) Іванов І.І.» і «Перевірив».
  6. У нижньому полі по центру вкажіть назву міста, рядком нижче — рік виконання роботи (без слова «рік»).
  7. Чи не нумеруйте титульний лист, але дозволите його в загальну нумерацію роботи, тобто номер сторінки на самому титулі ви не ставите, а наступну сторінку нумеруете як другу.
  8. Ні в яких заголовках на титульному аркуші не ставте крапки в кінці. Точка допускається, наприклад, у назві теми, якщо це назва складається з двох (або більше) пропозицій. У цьому випадку ставте крапку після першого речення (або також після наступних, але не ставте в самому кінці заголовка).