Як оформити лабораторну роботу з хімії


 

Лабораторна робота з хімії є невеликим науковим експериментом і звітом про зроблене досвіді. До її оформлення пред’являються певні вимоги, в основі яких лежить докладний опис проведеного дослідження.Інструкція

  1. У школі лабораторні роботи з хімії в основному проводяться в процесі (або після) пояснення нового матеріалу. Тому результати експериментів зазвичай описуються в робочому зошиті. Але якщо це підсумкове завдання з вивченого розділу або теми, то виконується воно учнями самостійно, а звіт заноситься в спеціальний зошит для практичних занять. Хоча вимоги до оформлення лабораторних робіт пред’являються однакові.
  2. Відступите від попередньої роботи три-чотири клітини вниз і запишіть дату виконання лабораторної роботи. Нижче вкажіть її номер. І далі, в кожній новій рядку, напишіть тему, позначте мети практичної роботи, перечистити використовувані обладнання та реактиви. У наступній сходинці впишіть заголовок «Хід роботи», після якого дайте поетапне опис проведеного досвіду.
  3. Сам звіт про лабораторної роботи рекомендується робити лаконічним. Хоча за формою він може бути довільним — за вашим вибором. Обов’язково приведіть в описі досвіду свої спостереження за ним. Напишіть рівняння хімічних реакцій, що підтверджують хід експерименту, а також формули, назви всіх реагентів і продуктів реакції. Не забудьте вказати умови, за яких ці реакції відбуваються.
  4. У лабораторних роботах з хімії часто потрібно заповнити таблицю, зробити малюнок обладнання або схему проведеного досвіду.
  5. Накресліть таблицю на всю ширину зошитового листа. Потім акуратно і чітко заповніть всі необхідні графи.
  6. Малюнки і схеми виконуйте простим олівцем з лівого боку зошитовий сторінки, а підписи до них робіть строго внизу.
  7. Якщо ви робите малюнок моделі приладу, то позначте на ньому всі складові частини обладнання. Пронумеруйте їх, а назви оформите у вигляді виносок під зображенням.
  8. В кінці лабораторної роботи сформулюйте і запишіть висновок, який робиться виходячи з поставлених до практичного завдання цілей.

Зверніть увагу

На малюнках і схемах до лабораторних робіт з хімії уникайте дрібних деталей і відображайте тільки головне.