Як оформити медичний поліс співробітнику


 

Медичні поліси оформлюються роботодавцем на своїх співробітників для отримання ними безкоштовної медичної допомоги в державних закладах охорони здоров’я. Оформлення цих документів відбувається наступним чином.


Інструкція

  1. Зареєструйте вашу організацію в Фонді обов’язкового медичного страхування (ФОМС) як страхувальника. Укладіть договір з обраною страховою медичною компанією. Перелік організацій, що здійснюють таке страхування, можна знайти на сайті ФОМС Російської Федерації. Для укладення договору буде потрібно надання певних документів, список яких необхідно з’ясувати у представника компанії.
  2. Оформіть наказ про призначення відповідального за оформлення полісів працівникам або внесіть зміни в посадову інструкцію співробітника, який буде цим займатися. Його обов’язком також буде формування, ведення і надання до страхової компанії списку працівників на отримання медичних полісів.
  3. Якщо ви є працівником, на якого покладено ці обов’язки, складіть список працівників з необхідними відомостями (паспортні дані, номер страхового пенсійного свідоцтва, адреса місця проживання і т.д.) в електронному вигляді та на паперових носіях за формою, яка додається до договору медичного страхування . Список складається у двох примірниках — один для страхової компанії, інший залишається в організації.
  4. Підпишіть складений список керівником, поставте печатку. Надайте його в страхову компанію. Як правило, медичні поліси на співробітників оформляються в термін не більше п’яти робочих днів.
  5. Заберіть у призначений день поліси на співробітників. На кожному з них необхідний підпис керівника компанії і друк, а також підпис працівника. При видачі поліса співробітникам попросіть їх поставити свої підписи у другому примірнику списку.
  6. Оформіть медичний поліс новому співробітнику наступним чином. Складіть додаток до списку працівників у двох примірниках. Надайте один його примірник до страхової компанії. Поліс може бути виготовлений в цьому випадку протягом 10-15 хвилин, і ви зможете отримати його, «не відходячи від каси». Підпишіть поліс у керівника, поставте печатку і видайте його працівнику, який повинен розписатися в у другому примірнику доповнення до списку працівників.
  7. Якщо співробітник компанії звільняється, не забудьте вимагати у нього медичний поліс і повернути його в страхову компанію, надавши одночасно відомості про звільнених працівників за формою, яка додається до договору страхування.