Як оформити методичну роботу


 

Головними ознаками якісної методичної розробки є лаконічність, чітка структура і доступна мова, зрозумілий аудиторії, для якої вона призначена. Разом з тим, методичний посібник необхідно оформляти у відповідності з певними правилами.Інструкція

  1. Титульний лист є першою сторінкою і обкладинкою методичного посібника. Для його правильного оформлення розташуйте тут інформацію про відомчої приналежності організації (наприклад, Федеральне агентство з освіти), повна назва навчального закладу, прізвище та ініціали автора розробки, назва посібника, місто і рік випуску документа.
  2. Зворотний бік титульного листа повинна містити бібліографічні дані про посібнику. За бажанням їх можна доповнити короткою анотацією до роботи. Крім того, тут же перерахуйте прізвища та ініціали, наукові ступені та звання всіх, хто брав творчу участь у створенні розробки (автори, співавтори, редактори, рецензенти). Далі вкажіть підставу, за якою методичний посібник рекомендовано до публікації (наприклад, засідання комісії або рішення кафедри).
  3. Оптимальний обсяг основної частини посібника — 24-48 аркушів друкованого тексту. Текст в комп’ютерному наборі виконується 12 або 14 кеглем, шрифтом Times New Roman через 1,5 міжрядкових інтервалу. При необхідності виділення в тексті ключових понять і формул використовуйте курсив і напівжирний шрифт. Розмір полів і відступів становить 2 см. Обов’язково пронумеруйте сторінки арабськими цифрами, розташовуючи їх внизу сторінки. На титульний лист номер не ставиться, але його необхідно включити в загальне число сторінок документа.
  4. Структура методичної розробки включає в себе розділи, підрозділи і пункти. Якщо обсяг матеріалу значний — допустимо розбити його на декілька частин. Всі структурні елементи методичної розробки, за винятком пунктів, повинні мати заголовки і виділятися арабськими цифрами. Формулюйте заголовки чітко і лаконічно. Не слід ставити крапку або інші знаки пунктуації в кінці заголовка.
  5. Список літератури і всі посилання, наведені в тексті розробки, необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТу. Додатки до роботи розташовуйте в кінці документа і пронумеруйте арабськими цифрами з обов’язковим дотриманням порядку їх згадування в посібнику.