Як оформити методичну розробку

Як оформити методичну розробку

Методична розробка — це посібник, в якому розкриваються форми і засоби, методи й елементи технологій або самі технології. Вона може бути результатом індивідуальної чи колективної роботи і зазвичай спрямована на вдосконалення або підвищення якості роботи.

Інструкція

  1. При оформленні необхідно дотримуватися суворої структуру документа. На титульному аркуші слід вказати найменування вищестоящої організації та найменування вашої установи, назва та вид роботи. Внизу вкажіть місце і рік видання.
  2. На звороті титульного аркуша вкажіть бібліографічні дані про роботу, тут же помістіть анотацію. Нижче — дані про розгляд рукописи на засіданні комісії. Якщо при перерахуванні учасників ви використовуєте відомості про звання, наукового ступеня і посади, вони повинні бути приведені у відповідність з існуючими правилами скорочення.
  3. Врахуйте наступні вимоги до оформлення тексту. Поля та відступи з усіх боків по 2 см. Номери сторінок — арабські цифри, розташовані внизу сторінки. Титульний лист включите в загальну нумерацію, але номер на ньому не вказується. Для шрифту використовуйте розмір 12 або 14. Дотримуйтесь червону рядок і одинарний міжрядковий інтервал, виключіть переноси. Обов’язково вирівняйте текст. Обсяг роботи не менше 24 друкованих аркуша. Основна частина — не менше половини рукописи.
  4. Додатки повинні бути розташовані в кінці, пронумеровані арабськими цифрами, дотримуйте порядок згадування їх у тексті. Кожна програма на новій сторінці. Справа вгорі слід написати слово «Додаток». Обсяг додатків не обмежений, але вони повинні відповідати змісту, бути доречними. Не забудьте про посилання на додатки в основній частині.
  5. Всі посилання на використану вами для написання методичної розробки літературу, оформляйте відповідно до ГОСТів — вони повинні бути укладені в квадратні дужки: [1].
  6. Ілюстрації позначаються словом «Рисунок» і нумеруються усередині розділу. При цьому цифра повинна бути подвійною: номер малюнка і номер розділу: 1.1
  7. Список літературних джерел — 10 — 15 назв. Якщо робота має чисто практичний характер, то список літератури можна не наводити.