Як оформити на роботу учнем

Як оформити на роботу учнем

Отримуючи вищу освіту, студентам необхідно пройти практику на підприємстві, де є вакантна посада, відповідна спеціальності, професії, на якій він навчається. З практикантом повинен бути оформлений строковий трудовий договір і складена програма проходження практики.

Вам знадобиться

бланки відповідних документів, документи студента, документи підприємства, ручка, печатка організації

Інструкція

  1. Студент пише на ім’я першої особи підприємства заяву про прийняття його на певну посаду учнем, вказавши в шапці документа повне найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові директора фірми, а також свої дані, включаючи адресу місця проживання та номер контактного телефону.
  2. Після назви документа студент висловлює своє прохання про прийняття його на посаду учнем, вказує термін проходження практики. Проставляє на заяві свій підпис і дату його написання.
  3. Розробіть акт проходження учнем періоду практики, де пропишіть терміни програми та її порядок. Ознайомте студента з даним документом під розпис.
  4. Укладіть з громадянином строковий трудовий договір, в якому пропишіть термін його дії. Вкажіть у ньому посаду, на яку надходить до вас на роботу учнем студент, а також всі його реквізити (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, адреса місця проживання). Напишіть ІНН, КПП, найменування підприємства відповідно до установчих документів, адреса місця знаходження організації, номер контактного телефону. З одного боку, як роботодавець, договір підписує керівник компанії із зазначенням займаної посади, прізвища, імені та по батькові, з іншого, як працівник — студент, який приймається на посаду учнем. Договору присвоюється номер і дата укладення. Завірте його печаткою фірми.
  5. Директор організації видає наказ про прийом на роботу за формою Т-1. У шапці документа прописується найменування компанії, табельний номер і дата. Причому ставиться дата прийому та дата звільнення, які відповідають датам, прописаним в терміновому трудовому договорі. Наказ підписує керівник підприємства, завіряє печаткою фірми. Ознайомте студента з розпорядчим документом під розпис не пізніше трьох днів з моменту укладення договору.
  6. За обопільною згодою працівника і роботодавця строковий трудовий договір можна продовжити на невизначений термін, надрукувавши додаткову угоду до нього, запевнивши печаткою і підписавши з двох сторін.