Як оформити на роботу за строковим договором

Як оформити на роботу за строковим договором

Для заміщення працівників на час їх тривалої відсутності роботодавці беруть співробітників за строковим трудовим договором, який укладається з фахівцями на певний строк, встановлений керівником підприємства. Договір може бути розірваний, але якщо цього не сталося з вини роботодавця, то він вважається безстроковим.

Вам знадобиться

документи працівника, документи підприємства, бланки відповідних документів, Трудовий кодекс РФ, папір А4, ручка, печатка організації.

Інструкція

  1. При оформленні працівника за строковим трудовим договором йому необхідно написати заяву про прийом на посаду. У шапці документа впишіть найменування підприємства, прізвище, ініціали першої особи компанії, а також ваше прізвище, ім’я, по батькові відповідно до документа, що посвідчує особу, і адреса місця проживання (поштовий індекс, область, місто, населений пункт, вулицю, номер будинку, корпусу, квартири). У змісті заяви висловіть своє прохання про прийом вас на роботу, вкажіть назву посади та структурного підрозділу. Поставте на документі особистий підпис і дату його написання. Заява направляється керівнику організації на розгляд, який ставить на ньому резолюцію з датою і підписом.
  2. Директор видає наказ про прийом на роботу даного фахівця. Дайте документу номер і дату, впишіть прізвище, ім’я, по батькові співробітника, назва посади відповідно до штатного розкладу. Якщо ви приймаєте працівника на час відсутності співробітника, що знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, вкажіть цю причину в темі наказу. Впишіть обумовлені терміни, на які передбачається прийняти даного фахівця, ознайомте його з наказом під розпис. Право підпису на розпорядчому документі має перша особа компанії, він же запевняє наказ печаткою організації.
  3. Укладіть з працівником трудовий договір, в якому пропишіть права та обов’язки сторін. Вкажіть заздалегідь обумовлені терміни, на які приймається даний фахівець на посаду. Даний договір продовжується автоматично, якщо не розривається після закінчення зазначеної в ньому дати закінчення терміну дії. Впишіть реквізити підприємства, дані співробітника. З боку роботодавця підписує директор фірми, завіряє печаткою організації, з боку працівника — прийнятий на посаду фахівець. Дайте договором номер і дату.
  4. У трудовій книжці працівника зробіть запис про прийом на роботу відповідно до правил ведення трудових книжок. У першій і другій графі впишіть порядковий номер, дату прийняття на посаду арабськими цифрами. У відомостях про роботу напишіть найменування підприємства, назва посади та структурного підрозділу. У підставах вкажіть дату і номер наказу про прийом на роботу даного фахівця.