Як оформити надходження основного засобу


 

Надходження основного засобу на підприємство оформляється за встановленими правилами і залежить від способу отримання об’єкта. При цьому необхідно виконати відповідні проводки в бухгалтерському обліку, заповнити акт прийому-передачі та сформувати інвентарні картки.Інструкція

  1. Оформіть отримання основних засобів на баланс підприємства від засновників. Для цього відобразіть сформовану заборгованість засновників по внесках відкриттям дебету за рахунком 75.1 «Розрахунки з засновниками» і кредиту по рахунку 80 «Статутний капітал». Після цього проведіть по рахунку 08 надходження у необоротні активи з кореспонденцією рахунку 75.1.
  2. Відобразіть в бухгалтерському обліку побудовані основні засоби. Якщо використовувався підрядний спосіб будівництва, то спочатку спишіть з кредиту рахунку 60 «Розрахунки з підрядниками» потрібну суму на рахунок 08, після чого врахуйте її на рахунку 01. Якщо підприємство коштувало саме об’єкт основного засобу, то спишіть витрачені матеріали з рахунку 10 «Матеріали» на рахунок 08. Відобразіть заробітну плату співробітників, зайнятих у будівництво, на кредиті рахунку 70.
  3. Проведіть в бухгалтерському обліку придбання основного засобу. Нарахування оплати постачальнику відобразіть на кредиті рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» та дебеті рахунку 07 «Устаткування до установки», після проведення монтажу спишіть суму на рахунок 08 разом з понесеними витратами.
  4. Видайте наказ по підприємству про введення об’єкта основного засобу в експлуатацію. При цьому дана операція відображається на кредиті рахунку 08 і дебет рахунку 01 «Основні засоби».
  5. Складіть акт прийому-передачі основного засобу за формою № ОЗ-1. Внесіть усі необхідні відомості про об’єкт ОС, серед яких термін експлуатації і корисного використання, залишкова і договірна вартість, нарахована амортизація за весь час використання і вибраний спосіб розрахунку зносу. Прийміть складений акт створеною комісією, яка складається з членів передавальної та приймаючої сторони. Врахуйте прийняті об’єкти основного засобу в інвентарних картках, які мають форму № ОЗ-6.