Як оформити наказ на доплату

Як оформити наказ на доплату

У зв’язку зі збільшенням обсягу робіт або суміщенням посад працівникові повинна бути призначена доплата за виконання певних трудових функцій. Для цього необхідно скласти угоду до договору з ним, причому керуватися слід локальним нормативним актом або колективним договором, де вказані розміри окладів, надбавок. На підставі вищезазначених документів видається наказ про доплату.

Вам знадобиться

- Трудовий Кодекс РФ;
- Документи працівника;
- Посадова інструкція;
- Угода до договору;
- Локальний нормативний акт;
- Документи підприємства;
- Печатка організації;
- Бланк наказу про доплату.

Інструкція

  1. У кожній компанії відповідно до вимог законодавства слід скласти локальний нормативний акт або колективний договір, де прописати розмір виплат за виконання певних трудових функції при збільшенні обсягу робіт або суміщення професій.
  2. Складіть угоду зі співробітником, якому слід призначити доплату. Припустимо, на час відпустки провідного бухгалтера його обов’язки покладаються на головного бухгалтера. Це слід вважати збільшенням обсягу робіт. Якщо його трудову функцію виконуватиме заступник директора або головний інженер, то це буде називатися суміщенням. Пропишіть в додатковій угоді до контракту з працівником перелік обов’язків, які на нього покладаються, заздалегідь ознайомивши його з інструкцією. Вкажіть термін, на який слід збільшити обсяг робіт або оформити суміщення. Завірте документ підписом керівника фірми або іншої уповноваженої особи, печаткою організації, підписом працівника.
  3. На підставі додаткової угоди складіть наказ. У верхній його частині вкажіть повна і скорочена назва компанії, надайте документу номер і дату. Тема наказу в даному випадку буде відповідати призначенню доплати співробітнику (вкажіть його посаду відповідно до штатного розкладу, прізвище, ініціали). Причиною складання документа може бути вихід у відпустку працівника, його хвороба, відрядження.
  4. У розпорядчій частині вкажіть дату початку і закінчення призначення доплати, перелік трудових функцій, який буде виконувати працівник. Необхідно враховувати, що поєднання і збільшення обсягу робіт дозволяється оформляти не більше ніж на місяць і лише за згодою працівника. Завірте наказ підписом директора, печаткою фірми. Ознайомте фахівця, якому призначена доплата, з документом. Йому потрібно проставити свій підпис, дату ознайомлення.