Як оформити наказ на покладання обов’язків


 

Коли керівник організації йде у відпустку, на лікарняний або їде у відрядження, слід призначити виконувача обов’язків. Для цього видається наказ на підставі додаткової угоди до договору з працівником, який буде заміщати директора. Співробітнику встановлюється доплата до його заробітної плати. Причому фахівець від своєї трудової функції не звільняється.Вам знадобиться

— бланк наказу, розроблений діловодами підприємства;
- Трудове законодавство;
- Документи підприємства;
- Печатка організації;
- Штатний розклад;
- Документи працівника;
- Посадова інструкція директора.

Інструкція

  1. Підставою для складання наказу про покладення обов’язків директора на іншого співробітника організації є додаткова угода до трудового договору (контракту) з працівником. У ньому прописуються умови заміщення керівника. Угода завіряється підписом одноосібного виконавчого органу, печаткою підприємства, а також підписом фахівця, що призначається виконуючим трудову функцію генерального директора.
  2. У «шапці» наказу слід написати повна та скорочена назва організації (із зазначенням організаційно-правової форми), міста її розташування. Документ нумерується, датується. Темою наказу виступає покладання обов’язків директора на певного співробітника. Причиною видання може бути вихід у відпустку керівника, виліт у відрядження.
  3. Розпорядча частина наказу про покладення обов’язків повинна містити в собі персональні дані працівника, що заміщає директора під час його відсутності, період виконання трудової функції директора фірми. У документі вказується перелік обов’язків, які повинен буде виконувати співробітник, розмір доплати (певна сума, відсоток від окладу). Необхідно враховувати, що термін заміщення керівника не повинен перевищувати одного місяця, що закріплено нормами законодавства.
  4. Наказ про покладання обов’язків повинен пройти належну завірення підписом директора, печаткою компанії. З документом слід ознайомити працівника, який буде заміщати керівника. Співробітнику необхідно поставити особистий підпис, дату ознайомлення.
  5. Коли проводиться покладання повноважень директора на іншого фахівця, необхідно наділити працівника правом підпису. Для цього потрібно видати наказ або скласти довіреність. У документах повинен міститися перелік документації, яку буде підписувати співробітник за керівника, а також термін їх дії.