Як оформити наказ на суміщення посад


 

В процесі господарської діяльності керівники організацій можуть зіткнутися з такою ситуацією, коли основний працівник з якоїсь причини тимчасово відсторонений від роботи. Звичайно, тут треба щось робити, адже посадові обов’язки хтось повинен виконувати. Брати нового співробітника не хочеться. У цьому випадку може допомогти суміщення посад. Наприклад, касир пішов у відпустку. Його обов’язки керівник покладає на бухгалтера. Всі ці дії ви повинні оформити не тільки в усній формі, а й на папері.Інструкція

  1. Перш за все, ви як керівник організації повинні повідомити співробітника про покладання обов’язків. Для цього оформите повідомлення. Співробітник після ознайомлення повинен поставити свій підпис, що буде означати його згоду на суміщення.
  2. Так як другий трудовий договір складати недоцільно, оформіть додаткову угоду. Обов’язково вкажіть в ньому розмір доплати до основного заробітку, а також термін дії даної угоди. Формулювання умов може бути наступною: «За роботу на посаді (вкажіть її), виконувану за цим додатковою угодою, роботодавець зобов’язується доплачувати до основного заробітку 10000 (десять тисяч) грн в місяць. Угода вступає в силу з моменту підписання його обома сторонами і діє протягом шести місяців ».
  3. Крім угоди, працівник повинен підписати і локальні акти. Наприклад, якщо на нього покладається матеріальна відповідальність, складіть договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (щодо касира). Також ви можете ознайомити працівника з додатковими посадовими обов’язками під розпис.
  4. Оформіть наказ на суміщення посад. Тут обов’язково вкажіть посаду та П.І.Б. співробітника. Вкажіть те, що поєднання посади здійснюється без збільшення тривалості робочого дня. Впишіть суму доплати до основного заробітку — це може бути фіксована ставка, а може і процентне відношення до основної зарплати. В основі вкажіть номер і дату складання цього додаткової угоди.
  5. Підпишіть наказ і віддайте на ознайомлення співробітникові. Якщо він бажає отримати копію, зробіть дублікат розпорядчого документа. Завірте його синім відбитком печатки організації.