Як оформити наказ на відпустку для працівника

Як оформити наказ на відпустку для працівника

Усім працівникам, які пропрацювали в організації, надається право на щорічну відпустку, оплачує відпустку працівникові роботодавець. Щоб працівникові піти у відпустку, необхідно написати заяву, а керівнику підприємства видати наказ на відпустку. Бланк наказу на відпустку можна скачати за посиланням http://www.bizguru.ru/files/prikaz_ob_predostavlenii_otpuska.zip

Вам знадобиться

комп’ютер, інтернет, папір А4, принтер, документи працівника, документи організації

Інструкція

 1. Працівник для того, щоб піти у відпустку, пише заяву на ім’я керівника підприємства. У шапці заяви вказує найменування організації, прізвище та ініціали директора, а також вписує свою посаду згідно зі штатним розкладом, назва структурного підрозділу, своє прізвище, ім’я та по батькові. У змісті заяви висловлює своє прохання про надання йому відпустки з певної дати. Ставить підпис і дату написання заяви. На заяві керівник ставить резолюцію і підпис. У резолюції пише про те, що працівнику надається відпустка з даною дати.
 2. Керівник підприємства видає наказ на відпустку працівника.
 3. Впишіть повне найменування вашого підприємства. Вкажіть код вашого підприємства відповідно до Класифікація підприємств та організацій.
 4. Дайте наказом порядковий номер, напишіть дату складання наказу.
 5. Впишіть прізвище, ім’я та по батькові працівника, якому надається відпустка, його посада, структурний підрозділ, в якому він працює, його табельний номер.
 6. Напишіть період роботи працівника, за який йому надається відпустка.
 7. Якщо працівникові надається щорічна основна оплачувана відпустка, заповніть графу А цього наказу. У ній вкажіть кількість календарних днів наданого відпустки і період (дату початку та дату закінчення) відпустки.
 8. Якщо працівникові надається щорічна додаткова оплачувана відпустка, навчальна відпустка, без збереження заробітної плати та інші, заповніть графу Б наказу. Впишіть в неї вид наданого відпустки, кількість календарних днів відпустки, дату початку та дату закінчення наданого працівникові відпустки.
 9. Заповніть графу В, порахувавши загальна кількість календарних днів відпустки по графі А і Б. Якщо заповнено тільки графа А чи тільки графа Б, напишіть суму графи А чи Б. Вкажіть у графі В дату початку та дату закінчення наданого відпустки в сумі по графі А і Б.
 10. Наказ підписує керівник підприємства, вказавши свою посаду, прізвище та ініціали.
 11. Ознайомте працівника, якому надається відпустка, під розпис з даним документом.