Як оформити науково-дослідну роботу

Як оформити науково-дослідну роботу

Будь студентський праця повинна задовольняти загальним вимогам з написання науково-дослідних робіт. Окрім вимог до змісту, актуальності та обгрунтованості висновків, важливе значення має правильне оформлення роботи.

Інструкція

  1. Текст науково-дослідної роботи не повинен містити стилістичних, орфографічних і граматичних помилок. Загальний обсяг основної частини роботи повинен бути не більше 30-35 сторінок. Текст друкуйте через 1,5 інтервалу, розмір шрифту 14. Сторінки нумеруйте арабськими цифрами. Номер ставте у правому верхньому куті.
  2. Основні схеми, таблиці і графіки розміщуйте по ходу викладу. Додаткові матеріали розмістите в додатку. Таблиці нумерують послідовно арабськими літерами в межах розділу. При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку пишіть слово «продовження».
  3. Дотримуйтесь однаковий спосіб посилань на джерела. Пряме цитування повинно полягати в лапки.
  4. На титульному аркуші зверху вкажіть організацію, де виконана ваша науково-дослідна робота. Посередині аркуша напишіть назву вашої теми, вказавши тип науково-дослідної роботи (диплом, курсова робота). Нижче праворуч прізвище, ім’я та по батькові, науковий керівник — П.І.Б. посаду, звання. Внизу титульного листа поставте місце проведення роботи і рік. Зразок точної форми візьміть у методиста вашої установи. Оформіть змісту. Кожен розділ із зазначенням номера сторінки.
  5. Далі слід вступ, в якому сформулюйте актуальність, мета і завдання дослідження. Вкажіть методи дослідження, які були використані при написанні. Знайомство з введенням дозволить скласти уявлення про тему вашої роботи.
  6. Основна частина науково-дослідної роботи повинна відображати: обгрунтованість обраного напрямку дослідження, метод вирішення поставленого завдання, характер і зміст виконаних досліджень, їх відповідність мети. Кожну главу починайте з нової сторінки.
  7. Висновок містить короткі висновки за результатами ваших досліджень і пропозиції для їх практичного використання.
  8. Додаток почніть з нового аркуша. Вкажіть вгорі праворуч слово «додаток». Додаток повинен мати заголовок. Нумерація сторінок наукової роботи та програми повинна бути наскрізною.
  9. Список використаної літератури оформите за алфавітом прізвищ авторів.