Як оформити навчальний відпустку

Як оформити навчальний відпустку

Відповідно до трудового законодавства, працівникам, що поєднують роботу з навчанням успішним в освітніх установах, що мають державну акредитацію, надається додаткова оплачувана відпустка, який потрібно правильно оформити.

Інструкція

  1. По-перше, для того щоб оформити навчальну відпустку, необхідно отримати з освітнього закладу, в якому навчається працівник-студент, довідку-виклик. У ній обов’язково повинні бути зазначені: прізвище, ім’я, по батькові студента, що викликається на сесію, період навчання (зазвичай становить 20-26 днів), номер свідоцтва про державну акредитацію навчального закладу. Також в цій довідці вказують підставу для компенсації навчальної відпустки у розмірі середнього заробітку.
  2. Далі працівник, якому необхідно надати навчальну відпустку, пише заяву. Воно повинно бути адресовано керівникові організації та складено у відповідність з довідкою-викликом, із зазначенням періоду навчальної відпустки. Дана заява реєструється працівником відділу кадрів у журналі вхідних документів.
  3. Потім складається наказ про надання додаткової оплачуваної відпустки. Даний документ має уніфіковану форму № Т-6. У ньому вказують прізвище, ім’я, по батькові працівника, якому надається відпустку, період відпустки, підстава для надання відпустки — довідка виклик, заява від робітника. Після підпису керівника наказ реєструється у відповідному журналі.
  4. Заключний етап оформлення навчальної відпустки — отримання довідки-підтвердження, що надається працівником після закінчення сесії. Відсутність цього документа може бути підставою для відмови роботодавця від компенсації відпустки, а також підставою для покладення на працівника дисциплінарного стягнення. Зазвичай довідка-виклик, заява про надання відпустки, довідка-підтвердження підшиваються до відповідного наказу.