Як оформити нову трудову книжку

Як оформити нову трудову книжку

Підприємства, організації, а також індивідуальні підприємці зобов’язані оформляти працівникам трудові книжки по трудовому законодавству. Відповідно до правил ведення трудових книжок роботодавець вписує в неї відомості про роботу працівника, який пропрацював у нього понад п’ять днів.

Вам знадобиться

документи працівника, чистий бланк трудової книжки, ручка, документи про прийом / звільнення з посади, трудовий кодекс, печатка організації, документи підприємства.

Інструкція

  1. Переконайтеся, що у працівника ще не заводилася трудова книжка. Якщо ж працівник не представив вам її, а ви бажали її оформити за всіма правилами, складіть акт про те, що він відмовився її пред’явити. Даний документ підписують свідки з розшифровкою та зазначенням займаних посад.
  2. Візьміть чистий бланк трудової книжки і на титульному аркуші впишіть повністю прізвище, ім’я, по батькові працівника, дату (число, місяць, рік) і місце народження (область, місто). Відповідно до документа про освіту напишіть його статус (вища, середня, середня професійна, середня спеціальна), а також спеціальність, професію, отриману співробітником за час навчання в інституті, коледжі і т.д. Особа, відповідальна за ведення трудових книжок, пише назва займаної посади, прізвище, ініціали, ставить підпис і реальну дату заповнення бланка. Ознайомте співробітника під розпис з заповненим титульним листом його трудової книжки.
  3. У першій графі поставте порядковий номер запису арабськими цифрами. В даному випадку він відповідає цифрі один. У другій — вкажіть дату прийому на роботу фахівця (число, місяць, рік).
  4. У відомостях про роботу впишіть назву посади, структурного підрозділу, куди ви прийняли працівника. Вкажіть найменування вашого підприємства відповідно до установчих документів або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи відповідно до документа, що посвідчує особу, якщо ви індивідуальний підприємець.
  5. У підстави внесення запису напишіть номер і дату видання розпорядчого документа, підписаного керівником організації та завіреного печаткою компанії.
  6. При звільненні працівника з посади вкажіть дату звільнення, відповідну дату видання наказу про звільнення, у відомостях про роботу впишіть посилання на цю статтю трудового кодексу, в підставах — дату і номер наказу про звільнення співробітника.
  7. Запис про звільнення засвідчується печаткою підприємства, підписом відповідальної особи із зазначенням його посади, прізвища та ініціалів. Ознайомте з нею працівника під розпис.