Як оформити оренду в підприємства

Як оформити оренду в підприємства

Деякі організації в своїй роботі використовують орендоване майно, власником якого є інше підприємство. Взагалі поняття «оренда» розшифровується як передача майна у тимчасове користування за певну плату. Виходячи з цього, випливає, що об’єкт залишається у власності у орендодавця. Але орендар повинен відображати цю операцію в бухгалтерському обліку. Для цього необхідно правильно оформити оренду.

Інструкція

 1. Спочатку ви повинні скласти договір оренди, в якому ви будете проходити як орендар, а підприємство, яке є власником — орендодавцем. У даному документі вкажіть найменування майна, термін оренди, всі технічні дані об’єкта, також пропишіть інвентарний номер основного засобу і вартість, яка дуже важлива для подальшого обліку на вашому балансі.
 2. Після цього пропишіть суму і термін оплати за оренду майна, причому вкажіть і порядок оплати, тобто якщо це безготівковий розрахунок, то повинні бути вказані реквізити, на які слід проводити оплату. Не забудьте уточнити і умови оренди, наприклад, хто буде оплачувати ремонт, монтаж та інші витрати. Договір складається у двох примірниках, один з яких залишається в орендодавця, а другий — у вас.
 3. Ви також можете скласти графік платежів, який буде додатком до договору. В основному документі необхідно зробити посилання на дане доповнення. Також суму платежу можна встановити фіксованою, тобто просто прописати щомісячний розмір орендної плати.
 4. Після цього складіть акт про приймання-передачі основного засобу (форма № ОС-1). У даній формі повинна міститися така інформація, як дата надходження ОЗ, дата останнього капітального ремонту, строк корисного використання, первісна та залишкова сума, сума амортизаційних відрахувань. До цього документа при передачі майна повинні додаватися всі технічні документи, наприклад, свідоцтва, паспорти, інструкції.
 5. Майно, отримане за договором оренди, відобразіть за дебетом на позабалансовому рахунку 001. При використанні майна робіть такі проводки:

  - Д20 «Основне виробництво», 26 «Загальногосподарські витрати» або 44 «Витрати на продаж» К76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» — нарахована плата за договором оренди;

  - Д19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» К76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» — нарахований ПДВ з орендної плати;

  - Д68 «Розрахунки з податків та зборів» субрахунок «ПДВ» К19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» — прийнятий до відрахування ПДВ по орендній платі;

  - Д76 «« Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами »К51« Розрахунковий рахунок »або 50« Каса »- нарахована плата за договором оренди.