Як оформити передачу частки статутного капіталу


 

Будь-який учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право відмовитися від своєї частки або її частини в статутному капіталі методом продажу або відчуження. Необхідно правильно оформити передачу частки статутного капіталу, щоб угода вважалася легітимною.Інструкція

 1. Передача частки статутного капіталу може бути проведена тільки у відповідності з федеральним законодавством та вимогами, прописаними в статуті цього товариства. На першому етапі перевірте можливість здійснення подібної угоди. Оформіть виписку з ЕГРЮЛ, яка підтверджує, що ви входите до складу засновників і маєте оплачену частку в статутному капіталі. Передачі підлягає тільки вже оплачена частка або її частина. У тому випадку, якщо передача частки третій особі заборонена статутом ТОВ, то суспільство має викупити її і після закінчення 1 року розподілити її між усіма своїми учасниками.
 2. Якщо статутом передбачено отримання згоди інших членів товариства на перехід частки третій особі, направте звернення або оферту суспільству і його учасникам. Якщо протягом наступних 30 днів не було письмових заяв про відмову надати згоду, вона вважається отриманим. В іншому випадку частка викуповується товариством або його членами, що мають переважне право на покупку частки в статутному капіталі.
 3. Завірте у нотаріуса угоду про передачу частки, щоб вона вважалася дійсною. Для запевнення уявіть нотаріусу такі документи:
  - Виписку з ЕГРЮЛ підтверджує її розмір і факт її належності вам, видану не пізніше ніж за 30 днів до звернення до нотаріуса;
  - Завірений нотаріально договір або інший документ, що підтверджує ваше правонаступництво або факт того, що частка була придбана вами, якщо це мало місце.
  На документі, що підтверджує ваше право власності на відчужувану частку, нотаріус повинен проставити відмітку про перехід частки або її частини.
 4. Нотаріус у триденний термін повинен передати до податкової інспекції за місцем реєстрації товариства заяву про внесення відповідних змін до ЕГРЮЛ, підписане тією людиною, яка відчужує частку. До заяви додається документ, що підтверджує передачу частки в статутному капіталі.
 5. У триденний термін після того, як правомірність угоди була завірена нотаріусом, він зобов’язаний передати суспільству копію заяви в податкову інспекцію та додати документи, що виражають зміст односторонньої угоди і підтверджують підстави для передачі і переходу частки в статутному капіталі.