Як оформити переддипломну практику

Як оформити переддипломну практику

Перед написанням дипломного проекту або дипломної роботи студент проходить практику на підприємстві в певному підрозділі відповідно до одержуваної спеціальністю. У звіті з переддипломної практики студент фіксує свої теоретичні та практичні навички, отримані в навчальному закладі

Вам знадобиться

Організаційна структура підприємства, відомості про діяльність підприємства, комп’ютер, документи, принтер, папір формату А4, печатка організації, кулькова ручка

Інструкція

 1. Потрібно отримати завдання на переддипломну практику. Визначається викладачем
 2. Отримати договір з підприємством, на якому студент буде проходити практику.
 3. Оформити лист про проходження практики з підписом керівника практики та печаткою організації.
 4. Вивчити специфіку діяльності організації.
 5. Вивчити організаційну структуру підприємства.
 6. Вивчити взаємозв’язок між структурними підрозділами організації
 7. Детально вивчити призначення та роботу підрозділу, в якому безпосередньо студент проходить переддипломну практику.
 8. Вивчити посадові обов’язки всіх співробітників організації
 9. Вивчити робоче місце, на якому проходиться практика.
 10. Проаналізувати ефективність діяльності підприємства
 11. Запропонувати шляхи підвищення ефективності
 12. Систематизувати відомості, отримані на підприємстві
 13. Оформити щоденник про проходження практики
 14. Оформити звіт з переддипломної практики відповідно до вимог
 15. Отримати характеристику з місця практики. Оформляється керівником практики на бланку організації. Містить опис ділових якостей студента, виявлених за час проходження практики. Обов’язково ставиться печатка і підпис керівника
 16. Додається до звіту з переддипломної практики.
 17. Прикласти пакет необхідних документів. Його вміст залежить від структурного підрозділу та місця роботи на час проходження практики
 18. Захистити звіт з переддипломної практики.