Як оформити переведення на неповний робочий день


 

При перекладі на режим роботи в умовах неповного робочого часу трудові права, такі як нарахування трудового стажу, тривалість щорічної оплачуваної відпустки, не змінюються і не обмежуються.


Інструкція

  1. Якщо переклад відбувається з ініціативи працівника, для початку візьміть заяву у співробітника, переводить на неповний робочий день. Згідно ст. 93 ТК РФ, працедавець встановлює неповний робочий день на прохання вагітної жінки, опікуна, з дитиною до 14 років або дитиною-інвалідом до 18 років.
  2. При отриманні заяви до трудового договору укладіть додаткову угоду про зміни умов праці. Вкажіть, що працівник переходить на неповний робочий день, пропишіть час, коли робота повинна починатися і закінчуватися, перерва на обід, якщо такий передбачений. У графі «оплата праці» оклад вкажіть повністю. Оплату праці працівникові проводите по годинах відповідно до відпрацьованого часу, виходячи з розмірів окладу.
  3. Якщо для працівника передбачена повна зайнятість по даній посаді, то в штатному розкладі вкажіть 1 ставку і посадовий оклад їй відповідний. В такому випадку ви можете взяти на що залишився робочий час іншого працівника, як за сумісництвом, так і за основним місцем роботи.
  4. Якщо переклад на неповний робочий день відбувається з ініціативи роботодавця, документально оформите факт зміни технологічних або організаційних умов праці. Аргументуйте це тим, що відбулися зміни режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку. Наприклад, у зв’язку з введенням нового обладнання в експлуатацію.
  5. Видайте наказ про зміну технологічних і організаційних умов праці. Роботодавець-організація повинен письмово попередити про переведення на неповний робочий день не пізніше, ніж за 2 місяці. Вкажіть причини, що викликали необхідність перекладу. Якщо роботодавець — фізична особа, повідомите працівників не пізніше ніж за 2 тижні. З графіком роботи працівника ознайомте разом з повідомленням про зміну умов трудового договору.
  6. Приведіть у відповідність посадову інструкцію. Відобразіть в правилах внутрішнього трудового розпорядку зміни в режимі роботи. В положенні про оплату праці внесіть відповідні корективи. Внесіть організаційні зміни в положення про персонал та інші, в інструкції з техніки безпеки, якщо це необхідно. Зафіксуйте документально згоду працювати на нових умовах.