Як оформити переведення працівника з однієї посади на іншу


 

Якщо вам необхідно здійснити переклад співробітника з однієї посади на іншу, вам слід отримати від нього заяву. На його підставі складається додаткова угода, директором видається наказ. Кадровику потрібно зробити відмітку в особистій картці працівника і внести запис у трудову книжку фахівця.


Вам знадобиться

— документи підприємства;
- Печатка організації;
- Бланк заяви про переведення;
- Трудовий договір;
- Бланк наказу за формою Т-8;
- Трудове законодавство;
- Документи працівника.

Інструкція

  1. Якщо ініціатором переведення є роботодавець, то йому слід написати адресоване співробітнику пропозицію. Документ оформляється в довільній формі, де обов’язковими реквізитами будуть наступні пункти: назва посади, розмір заробітної плати по ній, інші умови праці. Працівникові потрібно ознайомитися з пропозицією і поставити свій підпис у відповідному полі.
  2. Якщо фахівець згоден на переклад, то йому слід скласти заяву. «Шапка» документа має складатися з назви підприємства, прізвища, ініціалів та посади керівника, а також персональних даних працівника. У змістовній частині прописується прохання про переведення з однієї посади на іншу. Заява підписується, датується співробітником. Директор повинен завізувати документ.
  3. Якщо ініціатором такого перекладу виступає працівник, то йому потрібно написати заяву, в якій слід вказати причину, по якій необхідно провести таку процедуру.
  4. Складіть додаткову угоду до договору (контракту) з працівником. У ньому вкажіть умови праці за посадою, на яку здійснюється переклад. Попередньо ознайомте працівника з інструкцією. Проведіть завірення угоди підписом директора, печаткою компанії. Необхідно враховувати, що заробітна плата спеціаліста при перекладі може бути встановлена ​​нижче тієї, яку він отримував на попередній посаді. При укладанні додаткової угоди фахівець підписує його, тим самим висловлюючи свою згоду з умовами.
  5. Заява працівника і угоду до договору є підставою для видання наказу. Розпорядчий документ повинен містити назву організації, міста її розташування. Пронумеруйте і датують наказ. Його тема буде відповідати перекладу на конкретну посаду. У змістовній частині впишіть умови, прописані в угоді. Проведіть завірення наказу підписом керівника, печаткою підприємства. Ознайомте з документом перекладного фахівця.
  6. В особовій картці працівника зробіть позначку про переведення в другому її розділі. У трудову книжку внесено запис. Поставте номер, дату. У відомостях про роботу вкажіть колишню і нову посаду співробітника. В підставах впишіть дату, номер наказу про переведення.