Як оформити підвищення окладу

Як оформити підвищення окладу

Посадовий оклад — базова частина заробітної плати працівника. Розмір окладу обмовляється при вступі на роботу, укладанні трудового договору. Оклад залежить від посади, виконуваних трудових обов’язків, кваліфікації працівника, складності виконуваної роботи. Розмір окладу зазначений в штатному розкладі. Оклад — фіксована сума, яку отримує працівник за повністю відпрацьований календарний місяць без урахування надбавок та компенсацій. Для оформлення підвищення окладу, слід:

Інструкція

  1. Видати наказ керівника про зміну розміру окладу, ознайомити працівників, яких стосуються такі зміни, під розпис. У наказі обов’язково вказати причини, за якими відбувається зміна: у зв’язку зі зміною штатного розкладу, у зв’язку зі збільшенням обсягу та складності робіт. Це пов’язано з тим, що при виконанні однакових трудових обов’язків, оплата повинна здійснюватися рівна. Тому роботодавець при підвищенні окладу конкретному працівникові повинен дотримуватися обов’язок забезпечувати працівникам рівну оплату за працю рівної цінності. Забороняється будь-яка дискримінація при зміні умов праці.
  2. З будь-якою зміною умов трудового договору працівника слід знайомити заздалегідь, не менш ніж за два місяці.
  3. У зв’язку з тим, що заробітна плата — істотна умова трудового договору, при її зміні, потрібно змінити трудовий договір. Для цього укладіть додаткову угоду в письмовій формі. Вкажіть строк, з якого діють нову умову оплати.
  4. Внесіть зміни в штатний розклад.
  5. Внесіть відомості про новий окладі працівника в програму «1С: Зарплата і кадри».

Зверніть увагу

Одностороння зміна умов оплати (навіть підвищення окладу) за ініціативою роботодавця не допускається.