Як оформити погодинну оплату


 

Для того щоб оформити працівника на погодинну форму оплати праці, слід встановити йому тарифну ставку. Для цього прийміть від співробітника заяву, складіть трудовий договір з відповідними умовами. Директору слід видати наказ про прийом на роботу з прописаної в ньому заробітної платою пропорційно відпрацьованому часу.


Вам знадобиться

— документи працівника;
- Бланки наказів по кадрам;
- Трудовий договір;
- Трудове законодавство;
- Кадрові документи;
- Друк і документи організації.

Інструкція

  1. При прийомі на посаду працівника вам слід прийняти заяву. Воно повинно містити назву компанії, посаду, прізвище, ініціали керівника організації, а також персональні дані співробітника. Заява підписується спеціалістом, датується.
  2. Укладіть з працівником трудовий договір. Пропишіть в ньому права, обов’язки сторін. В умовах оплати за виконання трудової функції співробітником вкажіть годинну тарифну ставку. Її розмір розраховується шляхом знаходження заробітної плати за годину. Виплати нараховуються такому фахівцеві пропорційно відпрацьованому ним часу. Завірте договір (контракт) підписом директора, печаткою компанії. Співробітникові також слід поставити свій підпис з боку найманого працівника.
  3. Договір є підставою для видання наказу (використовуйте форму Т-1). Вкажіть в «шапці» документа назва організації, місто. Датують, пронумеруйте наказ. Темою документа буде прийом на посаду співробітника. Розпорядча частина наказу має містити персональні дані фахівця, його посада, назва відділу, а також розмір тарифної ставки, яка встановлюється для працівників з погодинною формою оплати. Проведіть завірення документа підписом директора, печаткою фірми. Ознайомте з наказом співробітника.
  4. Заведіть на працівника особисту картку, вкажіть у ній необхідні відомості. Заповніть трудову книжку. Запис про прийом на посаду співробітника з погодинною формою оплати праці виглядає наступним чином. Поставте порядковий номер, дату внесення запису. У відомостях про роботу вкажіть посаду, відділ, назва фірми, куди прийнятий фахівець. В підставах напишіть номер, дату наказу.
  5. Якщо ви вирішили перевести працівника на погодинну форму оплати праці, то вам слід отримати від співробітника письмову згоду. До договору з фахівцем укладіть додаткову угоду, завірте документ печаткою, підписами директора і працівника. Складіть наказ про зміну умов праці, ознайомте з ним співробітника під підпис.
  6. Другим варіантом оформлення погодинної оплати буде переклад фахівця на неповний робочий час. Для цього оформляється угода, видається наказ про неповний робочий день.