Як оформити покупку основного засобу


 

Оформлення покупки основного засобу на підприємстві проводиться згідно з установленими нормативами і вимагає складання акта прийому-передачі та інвентарної картки. На підставі цих документів проводяться відповідні записи в бухгалтерському Рахунок, які приймають новий об’єкт на баланс.Інструкція

  1. Оформіть акт прийому-передачі об’єкта основного засобу, який має встановлену форму ОС-1. Для цього спочатку необхідно сформувати комісію, що складається з представників продавця і покупця об’єкта. В акті вказується дані про основний засіб, термін його експлуатації, термін корисного використання, первісна і договірна вартість, а також амортизація, яка нарахована за час його використання. Після цього покупець визначає спосіб розрахунку зносу, який відповідає обліковій політиці підприємства.
  2. Видайте наказ по підприємству про введення в експлуатацію основного засобу. Складіть інвентарну картку за формою ОЗ-6. В даному документі зазначаються відомості про об’єкт, на підставі яких він був прийнятий до обліку.
  3. Відобразіть покупку основного засобу в бухгалтерському обліку. Відкрийте кредит за рахунком 60 «Розрахунки з постачальниками» і дебет за рахунком 08 «Вкладення у необоротні активи» на суму придбання об’єкта. Врахуйте витрати на доставку. При цьому в кореспонденції з рахунком 08 вказується кредит рахунків 60, 76 «Розрахунки з різними дебіторами», 23 «Допоміжні виробництва» або інший, який відповідає проведеним витратам. Введення в експлуатацію відобразіть на дебеті рахунку 01 «Основні засоби» зі зверненням до рахунку 08.
  4. Проведіть в бухгалтерії покупку основного засобу, що вимагає монтажу. В цьому випадку вартість об’єкта спочатку необхідно врахувати на рахунку 07 «Устаткування до установки» в кореспонденції з рахунком 60. Після проведення монтажу основний засіб переводитися на дебет рахунку 08 і списуються витрати на дані роботи. Тільки після цього можна приймати об’єкт на баланс і враховувати на рахунку 01.
  5. Проводьте щомісячний розрахунок амортизаційних відрахувань і відображайте дані величини на кредиті рахунку 02 «Амортизація основних засобів».