Як оформити постійний переклад співробітника

Як оформити постійний переклад співробітника

Якщо змінилися трудові обов’язки, місце і режим роботи, найменування посади і розмір оплати — це означає, що вас перевели на іншу постійну роботу. А чи правильно оформлений переклад?

Інструкція

 1. Переказ може здійснюватися за бажанням працівника або за угодою між працівником і роботодавцем. У першому випадку пишеться заява з проханням про переведення на вакантну посаду, у другому — оформляється акт про пропозицію роботи і складається угода про внесення змін до трудового договору.
 2. Як правило, працівник виявляє бажання (пише заяву) на переклад з поліпшенням істотних умов праці. Це може бути більш високо оплачувана посада, розташування робочого місця ближче до місця проживання, зменшення обсягу посадових обов’язків, виконання роботи за основним профілем освіти і т.д.

  Якщо ж має місце бажання на переклад з погіршенням умов праці, краще відобразити в заяві його причину.

  Заява про постійне переведення на вакантну посаду пишеться в довільній формі на ім’я керівника організації. У ньому бажано вказати ті ваші якості, які дозволяють претендувати на дану посаду.
 3. Якщо ініціатива перекладу виходить від роботодавця, можливі два варіанти:

  • висування на вищу посаду;

  • переклад на менш оплачувану посаду.
 4. Коли на підприємстві звільняється посаду керівника будь-якого рівня, на ім’я начальника підприємства службою управління персоналом оформляється подання. У ньому викладається докладне обгрунтування призначення того чи іншого працівника на цю посаду. Дуже важливі такі відомості, як освіта претендента, досвід роботи, досягнення на попередньому місці роботи, наявність заохочень, вік, проходження курсів підвищення кваліфікації і пр.

  Після вивчення особової справи претендента, проведення співбесіди, подання затверджується або відхиляється керівником.
 5. Необхідність у переведенні на нижчеоплачувану посаду виникає в таких випадках, як:

  • неможливість продовження роботи на колишній посаді за станом здоров’я або за результатами атестації;

  • проведення скорочення штату або чисельності працівників.

  Якщо виникла необхідність такого переведення, працівнику в письмовій формі (акт про пропозицію роботи) пропонується інша, менш оплачувану роботу. У разі згоди працівник власноручно підписує акт.

  Приклад запису в акті: «на запропоновану посаду … … даю згоду». Нижче ставиться число і підпис.
 6. Спеціаліст відділу кадрів, отримавши затверджений керівником організації заяву або акт, оформляє всі необхідні документи:

  • наказ по особовому складу форми Т-5;

  • додаткову угоду до трудового договору;

  • робить запис у трудову книжку;

  • робить запис до особової картки Т-2.

  З усіма документами працівник знайомиться під розпис.

Корисні поради

Підписуючи акт, уважно читайте його зміст. Цей документ є законною підставою для перекладу. Передумавши, ви навряд чи зможете його оскаржити.