Як оформити повернення грошей в касу


 

Одним з випадків повернення грошових коштів у касу організації є оформлення надходження невикористаних грошових коштів підзвітною особою. Як і будь-яка інша касова операція, вона вимагає складання певних документів.


Інструкція

  1. Попросіть працівника, який є в даній ситуації підзвітною особою, скласти авансовий звіт. У документі, крім інших реквізитів, повинна бути вказана сума невикористаних коштів. До звіту працівник зобов’язаний докласти касові та / або товарні чеки, квитанції на витрачені суми авансу. Завізує складений авансовий звіт у головного бухгалтера і затвердите керівником підприємства.
  2. Складіть прибутковий касовий ордер за уніфікованою формою КО-1 (вручну на спеціальному бланку або з використанням ПК). Заповніть всі необхідні реквізити документа.
  3. Проставте його номер по порядку і дату складання. Вкажіть в рядку «Дебет» рахунок 50. Якщо у вашій організації є відокремлені структурні підрозділи, то в документі необхідно вказати код підрозділу. Проставте в рядку «кореспондуючий рахунок» рахунок 71. Якщо до нього відкриті аналітичні рахунки, вкажіть його номер в поле «код аналітичного обліку».
  4. Пропишіть суму надійшли грошових коштів (цифрами). Код цільового призначення в даному випадку не вказується. Він потрібен у тому випадку, якщо в касу надійшли гроші цільового фінансування.
  5. У рядку «Прийнято від» вкажіть П.І.Б. підзвітної особи, що вносить гроші. Напишіть в рядку «Підстава Зміст операції з надходження грошей» — «Повернення невикористаних сум авансу». Далі прописом з великої букви вкажіть суму повернення грошових коштів у касу. Порожнє місце необхідно прочеркнуть.
  6. Оскільки дана операція ПДВ не обкладається, в рядку «Ставка і сума (цифрами) податку ПДВ» напишіть — «Без податку ПДВ». У «Додатку» проставте назву, номер і дату документа, за яким надійшли гроші (в даному випадку — «Авансовий звіт № __ від« __ »_______»).
  7. Завірте печаткою відривну частину документа (квитанцію). Прийміть залишок невикористаного авансу і видайте квитанцію підзвітній особі, який повернув гроші в касу.
  8. Зареєструйте виписаний прибутковий ордер в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (форма КО-3). Підшийте його потім до звіту касира.
  9. Оформіть запис наступній бухгалтерської проводки: Дебет рахунку 50 «Каса», Кредит рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами» — зроблений повернення в касу невикористаного авансу.