Як оформити працівника на основне місце роботи

Як оформити працівника на основне місце роботи

Щоб здійснювати господарську діяльність організації, роботодавець повинен мати в штаті співробітників. Порядок прийому людей на роботу регулюється Трудовим кодексом Російської Федерації, а їх права захищаються трудової інспекцією. Щоб не виникло подальших проблем з вищими інстанціями, ви повинні правильно оформляти співробітників на роботу.

Інструкція

 1. Щоб працевлаштувати людину на основне місце роботи, спочатку отримаєте від нього заяву, причому воно повинно бути написано на ім’я керівника організації. Його зміст може бути таким: «Я, Іванов Іван Іванович, прошу прийняти мене на роботу бухгалтером». Після цього він повинен поставити дату і підписати.
 2. Далі ознайомте його з різними локальними актами, це можуть бути посадові інструкції, графіки робіт, різні положення і т.д. Врахуйте, що він повинен поставити свій підпис, що означатиме його згоду з усіма правилами та розпорядком.
 3. Після цього візьміть у співробітника всі потрібні вам документи: паспорт, свідоцтво ІПН, страхове свідоцтво, трудову книжку, документи про освіту, медичну довідку, військовий квиток і т.д. З паспорта зніміть копії. Якщо у нього є неповнолітні діти, візьміть у нього свідоцтва про їх народження і попросіть написати заяву на державні відрахування.
 4. Далі складіть із співробітником трудовий договір. Обов’язково вкажіть назву сторін (назва організації та ПІБ працівника), оклад або заробітну плату, години роботи, обов’язки та умови. Ваші обов’язки — це своєчасна заробітна плата не рідше двох разів на місяць, надання щорічної оплачуваної відпустки, забезпечення умов для нормальної роботи та інші. Співробітник ж зобов’язується відповідально виконувати роботу, дотримуватися положень, не заподіювати шкоду майну організації і т.д.
 5. У договорі ви можете вказати і додаткові умови, наприклад, про можливість направляти співробітника у відрядження, надавати йому додаткову відпустку і т.д.
 6. Після цього підпишіть трудовий договір. Врахуйте, що складати його потрібно в подвійному екземплярі, один залишиться у вас, а другий — у працівника.
 7. Далі складіть наказ. Для цього використовуйте уніфіковану форму № Т-1. У ній також вкажіть прізвище, ім’я, по батькові працівника, надайте табельний номер, пропишіть оклад, надбавки, районний коефіцієнт. В полі «Підстава» напишіть «Заява працівника». Якщо договір укладається на певний термін, то вкажіть його в наказі. Після цього підпишіть, віддайте на підпис співробітника.
 8. Далі внесіть відомості до трудової книжки працівника. Якщо він влаштовується на роботу вперше, то ви повинні взяти її оформлення на себе. Але врахуйте, що відомості про самого співробітника вносяться лише в його присутності.
 9. У розділі «Відомості про роботу» проставте порядковий номер, дату в форматі дд.мм.рррр, вкажіть саме формулювання із зазначенням займаної посади, проставте наказ на підставі якого ви внесли відомості.
 10. Потім внесіть зміни до штатного розпису, якщо необхідно — у графік відпусток (врахуйте, що право на відпустку з’являється у співробітника після 6 місяців безперервного стажу).
 11. Не забудьте оформити на співробітника особову картку (форма № Т-2). Якщо ви використовуєте особиста справа для обліку кадрів, сформулюйте і його.