Як оформити правильно наказ

Як оформити правильно наказ

Всі рішення роботодавця з особового складу, бухгалтерським та організаційних питань оформляються наказами. Видати наказ може лише уповноважена особа. Згідно з нормами закону тільки керівник має право діяти без довіреності, його повноваження визначені установчими документами. Наказ — локальний правовий акт, розпорядчий документ, дія якого поширюється на всіх працівників або стосується конкретної людини. Наказ має бути конкретним, обгрунтованим, містити посилання на нормативні акти.

Інструкція

  1. Підготуйте проект наказу на фірмовому бланку організації.
  2. Вкажіть реквізити наказу: його порядковий номер, назву та дату реєстрації в журналі.
  3. В описовій частині вкажіть у зв’язку з якими обставинами видається наказ, які питання зажадали дозволу.
  4. Вкажіть конкретні розпорядження, дії які необхідно здійснити зобов’язаним особам. Для підвищення ефективності виконання та контролю вкажіть терміни для виконання. Встановіть особа, яка зобов’язана контролювати виконання розпорядження.
  5. Вкажіть правове обгрунтування, тобто зробіть посилання на законодавчі акти чи на локальні нормативні правові акти.
  6. Наказ повинен містити відомості про ознайомлення всіх пойменованих осіб або про відмову від ознайомлення. У такому випадку, необхідно скласти акт комісійний про ознайомлення та відмову від підпису.
  7. Накази повинні зберігатися в організації, а при її ліквідації передаються в архівну установу. Терміни зберігання строго регламентовані.

Зверніть увагу

Враховуючи широке впровадження комп’ютерної техніки, деякі організації ведуть журнали реєстрації тільки в електронному вигляді. Однак з метою збереження, має сенс дублювати на паперовому носії.

Корисні поради

Доцільно до наказу докласти лист ознайомлення та звіт про виконання.