Як оформити правильно реферат

Як оформити правильно реферат

Реферат — невеликий доповідь, що відображає і узагальнюючий різні погляди авторів на задану тематику. Його мета — продемонструвати знання учня з даного питання, навички аналізу та інтегрування добутої інформації. Так само вітаються розгорнута аргументація, точність, лаконічність і ясність викладу. Краще використовувати декілька різних джерел для самостійного збору і вивчення даних, але не менше чотирьох. Крім особливостей змістовної сторони роботи, є деякі вимоги до її оформлення.

Інструкція

 1. Оформлення реферату, як і всякого документа, підпорядковане ГОСТу.

  Обсяг письмової роботи може бути від 5 до 40 сторінок, але в середньому 10 — 25 сторінок. При використанні Word, вибирайте лист А4, розмір полів: 30 мм лівий край, 10 мм правий, 20 мм верхній і нижній.
 2. Шрифт — Times New Roman, 12-14 пунктів, 16 — для заголовків, полуторний міжрядковий інтервал.
 3. Односторонній друк.

  Відступи від заголовків і параграфів у середньому мають бути три інтервали.

  Всі глави і основні розділи починаються з нової сторінки.

  Нумерація наскрізна або посторінкова, титульний лист вважається, але не нумерується.
 4. Рекомендується дотримуватися стандартної структури реферату.
 5. Титульний аркуш.

  Вгорі сторінки розміщується повна назва навчального закладу.

  У центрі пишеться його тема без лапок, потім вид роботи («Реферат») і з якого предмету.

  Нижче із зсувом вправо — дані учня (ПІБ, клас), після — дані керівника, консультанта (ПІБ, посада). У самому низу вказується місто і під ним рік, без літери «г».
 6. Зміст. Тут вказуються всі розділи та підрозділи та номери відповідних сторінок.
 7. Введення зазвичай займає не більше двох сторінок, і відображає мету роботи та актуальність освітлюваного питання.
 8. Основна частина становить 12-15 сторінок, на розсуд автора. І містить об’ємні викладки по зібраному в рамках даного питання матеріалу, його узагальнення, особисті міркування автора і попередні висновки.
 9. Заголовки розділів і параграфів нумеруються, але слова «голова» і «параграф» не пишуться.

  Якщо мають місце таблиці, вони нумеруються і розташовуються в тексті послідовно. Праворуч зверху пишеться «Таблиця» і номер, назва розміщується під таблицею.

  Те ж стосується схем і малюнків.
 10. Графічний матеріал краще подати окремим додатком після списку літератури.

  Посилання на роботи різних авторів вітаються.

  Виноски можуть бути посторінкові або кінцеві, але все одного виду.
 11. Висновок повинен бути лаконічним (1-2 сторінки), логічно випливають з вищевикладених доводів і міркувань, і містити фінальні висновки і концепції.
 12. Список літератури. Джерела вказують у порядку їх значущості й авторитетності. Бажано, щоб це були сучасні праці, рідше — стародавні, не втратили своєї значущості.

Корисні поради

Однак важливо не тільки правильно оформити реферат, але і гідно його представити слухачам. Детально продумайте свій виступ, передбачаючи можливі запитання і відповіді на них. Говорите впевнено і докладно. При необхідності, будьте готові викласти весь матеріал за 3-5 хвилин, не загубивши основних моментів.