Як оформити продовження договору

Як оформити продовження договору

У господарській діяльності організації стійкі договірні відносини мають важливе значення. Довготривала робота з надійними контрагентами забезпечується шляхом формування тривалих договірних відносин. Продовження договору називається пролонгацією. Умови, що регулюють пролонгацію, включають в текст контракту. Залежно від умов договору можна продовжити дію договору таким чином:

Інструкція

  1. Шляхом укладення додаткової угоди. Оформлення такої угоди

    відбувається за правилами укладення договору. Зацікавлена ​​сторона готує

    проект додаткової угоди, підписує і направляє контрагенту. У тексті угоди мають міститися: найменування сторін договору, уповноважені представники, до якого договором укладається угода: номер, дата, назва дата і місце укладення угоди (дата укладання повинна бути в період дії договору, в іншому випадку така угода може бути визнана нікчемною), умови договору, які підлягають викладу в новій редакції. Наприклад, пункт договору викласти в такій редакції: термін дії договору встановлюється з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року, адреси, реквізити та підписи уповноважених представників.
  2. Шляхом обміну листами. Такий спосіб можливий при наявності в договорі умови про визнання юридично значимої листування сторін — шляхом обміну листами, факсимільними чи електронними повідомленнями. У даному випадку сторона-ініціатор направляє лист з текстом: дія договору (номер, дата, назва) пролонгується на один рік (або на період з 01.01.2011г. По 01.01.2013г.)
  3. За умовчанням сторін договір продовжується, якщо в ньому передбачена умова про автоматичну пролонгацію, наприклад: якщо жодна зі сторін не заявить про припинення договору, він вважається продовженим на наступний рік.
  4. Вчинення дій, що свідчать про продовження договору. Наприклад, при закінченні терміну оренди нерухомого майна, об’єкт повинен бути повернений за актом прийому-передачі. Однак, якщо повернення не проведено, вважається, що договір продовжений на невизначений термін.

Зверніть увагу

Якщо договір при укладанні підлягав державної реєстрації або був нотаріально посвідчений, будь-які угоди до нього також повинні бути вчинені в аналогічній формі.