Як оформити прогул без звільнення

Як оформити прогул без звільнення

Прогул — це порушення виконання трудових обов’язків працівника, прописаних в посадовій інструкції і в трудовому договорі. До даного проступку можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення, як звільнення, догану або зауваження.

Інструкція

 1. У день прогулу складіть акт про порушення працівником трудової дисципліни. В акт про порушення внесіть наступні дані:

  - Місце і дату складання;

  - Посада, прізвище та ініціали укладача акта, його підпис;

  - Посади, прізвища та ініціали не менше двох свідків прогулу, їх підписи;

  - Текстовий опис порушення;

  - Дослівні попередні пояснення порушника;

  - Підпис порушника (якщо він відмовляється підписувати акт, то поставте про це спеціальну відмітку).
 2. Візьміть у порушника пояснювальну записку про причини прогулу. Якщо співробітник відмовляється давати пояснення в письмовому вигляді, складіть відповідний акт про відмову, або відобразіть цей факт в акті про порушення. Для складання акта залучіть не менше двох свідків.
 3. Напишіть доповідну записку на ім’я директора компанії про порушення трудової дисципліни, приклавши до неї всі необхідні документи: акт про порушення з підписами укладача, свідків і порушника, пояснювальну записку.
 4. Підготуйте проект наказу чи розпорядження про застосування до співробітника стягнення: зауваження чи догани. Проект наказу підписує керівник організації або особи, уповноважені на це спеціальними документами — статутом, довіреністю, наказами.
 5. Зареєструйте наказ у книзі наказів організації, присвоївши йому номер і дату складання.
 6. Протягом трьох днів ознайомте порушника зі змістом наказу про стягнення. Якщо працівник не погоджується поставити підпис ознайомлення, аналогічно акту про відмову від дачі пояснень складіть акт про відмову від підпису. В акті вкажіть посади і прізвища двох свідків відмови.

Зверніть увагу

Оголосити догану або зауваження за прогул можна лише протягом 6 місяців з дня вчинення проступку.

Корисні поради

Зауваження, догана або звільнення можна одноразово застосовувати до порушника трудової дисципліни протягом місяця з дня виявлення порушення. У цей період не входить час, проведений співробітником у відпустці або на лікарняному.