Як оформити протокол батьківських зборів

Як оформити протокол батьківських зборів

У наші дні повернулося суспільний вплив на роботу різних відомств, особливо це торкнулося системи освіти. Широко розгорнулася громадська діяльність в управлінні школою і дитячим садом: Керуючі Поради, батьківські комітети, Ради та інші подібні організації займаються доброякісність ведення освітньої діяльності закладів, де навчаються і виховуються діти. Але робота позаштатних зборів повинна не тільки вестися візуально, а й марно протоколюватися з метою закріплення за собою якоїсь документальності.

Інструкція

  1. Протокол — це документ, що підтверджує проведення будь-якого зібрання людей, у тому числі і батьківського. Всі відсутні члени зборів повинні ознайомитися з протоколом і прийнятими на ньому рішеннями, а також неявка на батьківські збори передбачає згоду з усіма прийнятими рішеннями на зборах. Протоколи батьківських зборів ведіть у спеціально відведеному журналі, прошитим, пронумерованим і завіреним печаткою директора школи чи іншого закладу. Пишуться всі протоколи спеціально обраним секретарем батьківського комітету (за його відсутності, заступником секретаря). Кожен протокол має свій порядковий номер і дату проведення. У журналі протоколів розташовуйте їх згідно з нумерацією і тимчасовому цензу, тобто по порядку.
  2. Кожен протокол має структуру, згідно з якою, заповнюється журнал протоколів. Шапка протоколів має вигляд: Протокол № 1 від 01.09.2011 року. Далі з червоною вкажіть кількість присутніх членів батьківського збори і їх загальне число. Приклад: Були присутні 25 осіб з 26. Потім розпишіть Порядок денний, де по пунктах висвітліть теми розглянутих питань. Приклад: Порядок денний. 1. Обговорення суми добровільних внесків на потреби класу. 2.Пітаніе учнів. 3.Составление графіка чергування батьків. 4. Різне.
  3. Після складання організаційної частини протоколу, оформляйте безпосереднє протоколювання процесу батьківських зборів, де розпишіть розповіді, репліки, позначте особистості виступаючих, і різні думки опонентів. Робоча частина протоколу повинна бути точною, але короткою.
  4. Наступним пунктом вкажіть прийняті рішення на батьківських зборах з питань, позначених на порядку денному. Приклад: Вирішили: встановити розмір мінімального добровільного внеску в сумі 50 рублів. Або, інформацію взяти до відома та донести до учнів.
  5. Останнім пунктом підпишіть секретарем (тобто поставте свій підпис) і головою батьківського комітету класу або особами, які їх замінюють.

Зверніть увагу

Протоколи пишуться від руки, а виписки з журналу протоколів можуть бути надруковані на машинці або комп’ютері.