Як оформити протокол наради

Як оформити протокол наради

Протокол наради — це документ, в якому міститься поетапна запис обговорення питань і того, які рішення були прийняті. Документ складається протягом наступних трьох днів після наради. Основні правила оформлення протоколу наступні.

Інструкція

 1. Документ оформляється на основі чорнових рукописних записів, аудіозаписи або стенограми, які секретар веде в ході наради, використовуються також матеріали, підготовлені безпосередньо для засідання: тексти виступів, проекти рішень, порядок денний і списки присутніх.
 2. На першому рядку протоколу записується офіційна назва підприємства або організації. На другий — великими літерами вид документа ПРОТОКОЛ. Нижче — дата наради (не день оформлення записів), номер, присвоєний при реєстрації, і місце складання документа. Далі в нижньому лівому куті великими літерами робиться запис про вид наради. Не забудьте узгодити в родовому відмінку зі словом «протокол». Наприклад, «наради керівників відділів».
 3. У вступній частині документа зазначаються такі дані: ПІБ голови та секретаря, кількість учасників наради і спеціально запрошених людей, повістка наради. Прізвища членів колегіального органу або осіб, які мають право голосу, записуються суворо за алфавітом. При вказівці загальної кількості присутніх, без перерахування прізвищ у самому протоколі, виноска на список реєстрації обов’язкове («список додається»). Список повинен бути в додатках до протоколу. В останню чергу записується номерний перелік питань, що обговорюються на нараді, із зазначенням прізвищ доповідачів і виступаючих.
 4. Основна частина даного виду документа складається з трьох структурних частин, за кількістю питань у порядку денному. Кожна частина будується за схемою: «слухали» або «виступили», «вирішували», «постановили» або «вирішили». У них записується хід наради і обговорення по кожному пункту порядку. У частині «виступили» іноді записуються питання й відповіді. Наприклад:

  «Питання: Якщо буде прийнято рішення про реорганізацію підприємства, чи будуть звільнені співробітники?

  Відповідь: Ні »(прізвища не потрібно вказувати)

  В розділ «постановили» записуються і результати голосування. Або «Одноголосно», або «за» — 10, «проти» — 4, «утрималися» — 3. Текст рішення записується у формі наказового способу, обов’язково вказується термін виконання і виконавець.
 5. Наприкінці оформленого протоколу ставиться підпис голови та секретаря.