Як оформити протокол розбіжностей

Як оформити протокол розбіжностей

Отримавши проект договору від контрагента, інша сторона може не погодитися з окремими умовами контракту. У такому випадку на стадії підписання договору потрібно підготувати протокол розбіжностей і направити його разом з договором. Ця процедура носить назву «переддоговірні спори». Протокол змінює зміст договору. При наявності розбіжностей по істотних умов, договір вважається неукладеним. Сторони повинні прийти до угоди з усіх спірних питань.

Інструкція

  1. У назві документа вкажіть протокол розбіжностей до договору поставки № 1 від 01.01.2011 року — такі дані повинні дозволити чітко ідентифікувати протокол. Обов’язковими реквізитами є місце і дата складання протоколу. Дата складання протоколу може відрізнятися від дати укладення договору. Якщо в протоколі стоїть більш рання дата, ніж у договорі, суд може не прийняти до уваги протокол, оцінити як переддоговірну листування сторін.
  2. У преамбулі вкажіть найменування сторін та уповноважених осіб, які підписують протокол, ніж підтверджуються повноваження (довіреність, статут).
  3. Сторони є вільними в укладенні договору, визначенні його умов. Форма протоколу не затверджена, хоча на практиці зазвичай дотримуються такої схеми: визначте умови, по яких є заперечення. Занесіть їх до таблиці в редакції, викладеній в договорі, і в бажаної редакції. У третьому стовпці вкажіть, яка редакція приймається сторонами.
  4. Вкажіть, що інші умови договору не змінюються.
  5. Протокол повинен містити підписи, печатки, адреси та банківські реквізити сторін.

Зверніть увагу

Сторона, яка одержала протокол, може прийняти зміну умов або відхилити. У будь-якому випадку відповідь дається протягом 30 днів. Якщо відповіді не отримано, можна передати спір на розгляд суду. Напрямок протоколу — це процедура досудового врегулювання спору.

Корисні поради

Якщо умови протоколу не прийняті, сторона направляє протокол врегулювання розбіжностей.