Як оформити рахунок-фактуру без ПДВ

Як оформити рахунок-фактуру без ПДВ

Рахунок-фактура являє собою документ, який підтверджує передачу майнових прав на товар і дозволяє прийняти до відрахування відповідні суми ПДВ. Проте є ряд товарів, щодо яких податкова ставка дорівнює 0%. У цьому випадку підприємство не звільняється від необхідності оформлення рахунка-фактури і пред’являє його без ПДВ згідно встановленому порядку. Дана методика підійде також організаціям, які звільнені від сплати ПДВ, що потрапили в ситуацію, коли контрагент вимагає рахунок-фактуру на товар.

Інструкція

  1. Випишіть рахунок-фактуру не пізніше п’яти днів з дня передачі майнових прав, виконання робіт, відвантаження товару або надання послуг. Дане правило регламентовано п.3 ст. 168 Податкового кодексу РФ. Оформляйте документ згідно п.5 та п.6 ст.169 НК РФ, в іншому випадку його не можна буде прийняти в якості первинного документа при відшкодуванні ПДВ або оформлення бухгалтерської документації.
  2. Вкажіть номер і дату виставлення рахунку-фактури в рядку 1. Нумерація документа повинна вестися в хронологічному порядку, тому заздалегідь перевірте цю величину. Рядки 2, 2а і 2б містять інформацію про продавця або постачальника товару, а рядки 6, 6а та 6б про покупця або замовника: повне найменування підприємства, місце знаходження, код ІПН та код КПП. Якщо для поставки вантажу використовується третя особа, то його найменування має бути вказано в рядку 3, в іншому випадку ставте прочерк.
  3. Заповніть графи 1-11, які відповідають реалізованому товару, послуги або роботи. Найменування внесіть російською мовою в графу 1, а графі 2 відзначте одиницю виміру (штуки, кілограми, метри, одиниці та інше). Внесіть в графу 3 загальна кількість або обсяг товарів, які відповідають виставляється рахунку-фактурі.
  4. У графі 4 вкажіть ціну товару за одиницю виміру, яка повинна відповідати договору поставки. Помножте кількість і ціну, щоб одержати вартість за товар, яка вказується у графі 5. Якщо товар є підакцизним, то відповідна сума акцизу вноситься до графи 6.
  5. Внесіть в графу 7, яка відповідає податковій ставці, значення 0%, якщо товар не обкладається ПДВ, або поставте прочерк, якщо підприємство не є платником ПДВ. Після цього в графі 8 поставте 0 чи напишіть «Без ПДВ». У графі 9 указується вартість товару, що дорівнює графі 5. Таким чином, буде оформлений рахунок-фактура без ПДВ.