Як оформити рахунок фактуру

Як оформити рахунок фактуру

Рахунок фактура — це документ, на підставі якого покупець приймає до відрахування суми ПДВ, за виконані послуги, роботи або пред’явлені продавцем товари. Податкове законодавство висуває дуже жорсткі вимоги до правил оформлення і складання рахунків-фактур. Пов’язано це з тим, що від того, наскільки правильно вони оформлені, безпосередньо залежить можливість отримання замовником або покупцем вирахування з ПДВ.

Інструкція

Щоб правильно оформити рахунок фактуру, необхідно враховувати ряд правил.

1. Оформлення рахунку фактури ведеться в порядку, що враховує те, коли він складається постачальником — безпосередньо при виконанні робіт, відвантаження товарів, передачі майнових прав, або при отриманні часткової оплати в рахунок планованих поставок товарів, послуг чи робіт.

2. Починати оформлення рахунку фактури слід з вказівки дати складання документа і його порядкового номера.

3. При оформленні рахунку-фактури необхідно відзначати обов’язкові реквізити, які вказані у відповідних статтях Податкового кодексу.

4. Помилки, допущені при оформленні рахунку фактури, вимагають внесення змін у порядку, встановленому пунктом 29 правил, які затверджені постановою уряду. Кожне виправлення в рахунку фактурі повинна бути завірена печаткою організації-продавця та підписом керівника, також повинна бути вказана дата внесення виправлення.

5. Всі отримані замовниками або покупцями рахунки фактури необхідно зареєструвати в книзі покупок, на підставі якої визначається обсяг відрахувань по ПДВ за податковий період.

6. Всі виставлені виконавцями або продавцями рахунки фактури необхідно зареєструвати в книзі продажів, на підставі якої обчислюється нарахована до сплати за податковий період сума ПДВ. Якщо вийшло оформити рахунок фактуру з помилкою, то виправлення вносяться і до книги продажів.

7. Після того, як в рахунку-фактурі заповнені всі необхідні реквізити, він повинен бути завірений підписом керівника установи та головного бухгалтера.