Як оформити реферат для школяра

Як оформити реферат для школяра

Робота школяра над рефератом грунтується на його самостійному вивченні першоджерел. Вимагає навичок узагальнення, систематизації матеріалу та вміння робити висновки. Т.к. реферат є однією з форм перевірки знань учнів, то вимоги, розроблені для оформлення рефератів, стандартизовані і є спільними для всіх.

Вам знадобиться

папір формату А4,
комп’ютер,
книги з обраної тематики,
інтернет

Інструкція

  1. Оформіть титульний лист. Дотримуйтесь стандарти, прийняті для оформлення титульного аркуша в шкільному рефераті. У верхній частині листа (великими літерами) вказується назва навчального закладу. Нижче формулювання теми і назва шкільного предмета. Ближче до правого нижнього кута сторінки вказується прізвище учня, та П.І.Б. викладача, який буде перевіряти реферат. Внизу — населений пункт, в якому реферат написано, а також рік написання.

    Після титульного аркуша слід зміст. У нього включені — вступ, основна частина реферату та висновки, список літератури, яку ви використали. Якщо потрібно, можна зробити додатковий розділ — додатки.
  2. Розкрийте у введенні актуальність того матеріалу, який вивчаєте у своєму рефераті. Перерахуйте основні причини, чому сьогодні в науковому вивченні приділяється увага цій темі. Чим відрізняється сьогоднішній погляд на неї від погляду минулих поколінь учених. Проаналізуйте кількість і зміст робіт на цю тему, виконаних раніше. Сформулюйте, в чому цінність вивчення цієї проблеми. Згадайте, які суперечки та дискусії ведуться в науковому середовищі на дану тему. Вкажіть основні практичні реалізації вашої теми, перерахуйте сфери, в яких дані знання успішно застосовуються сьогодні. І, нарешті, заявіть мета вашої роботи і завдання за допомогою яких ви будете її досягати. Вступ повинен становити не більше двадцяти відсотків від загального обсягу роботи.
  3. В основній частині викладайте весь матеріал, який зібрали за обраною темою. Для зручності розділяйте матеріал на невеликі глави: історія питання, наукові суперечки, сьогоднішній стан справ, перспективи. Не забувайте, що крім викладу різних зібраних вами джерел і точок зору на обраний вами питання, реферат вимагає розкриття вашого власного ставлення до проблеми. Ця важлива складова упускається багатьма школярами і реферат перетворюється на виклад фактів і думок вже відомих. Допускати цього не варто, реферат є однією з форм перевірки знань, а, отже, повинен нести в собі елемент самостійної роботи. Контролювати цю умову повинен як сам учень, так і викладач.

    Продемонструвати власну точку зору на предмет можна в ув’язненні, де учневі потрібно сформулювати висновки, до яких він прийшов у ході вивчення даного питання. Висновок повинен перегукуватися із введенням і відповідати на питання, заявлені на початку.

Зверніть увагу

Зберігайте чернетки реферату, вчитель може вимагати їх, щоб переконатися в тому, що реферат виконаний самим учнем, а не викачаний з інтернету. Використовуйте аркуші формату А4, верхнє та нижнє поле повинно бути не більше 2 сантиметрів, праворуч — не більше 1 сантиметра, ліворуч — 3 сантиметри.

Корисні поради

Оформляйте список літератури в алфавітному порядку. Обов’язково вказуйте ім’я автора, назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для шкільного реферату достатньо буде використовувати 5-6 джерел. Сам реферат за обсягом не повинен перевищувати 30 сторінок.