Як оформити роботу по внутрішньому сумісництвом


 

Виконання трудової функції за іншою посадою на умовах договору з роботодавцем називається сумісництвом. Воно є однією з форм трудових відносин. Буває внутрішнім і зовнішнім. Зовнішнє сумісництво оформляється шляхом прийому від працівника заяви, укладення з працівником договору, видання наказу та за бажанням фахівця внесення запису до трудової книжки.


Вам знадобиться

— документи працівника;
- Документи підприємства;
- Трудовий кодекс РФ;
- Печатка організації;
- Бланк заяви про прийом на роботу;
- Бланк наказу за формою Т-1;
- Типовий договір.

Інструкція

  1. Щоб оформити працівника за внутрішнім сумісництвом, вам слід прийняти від нього заяву. Воно повинно містити в собі персональні дані співробітника, назва фірми, прізвище, ініціали та посада керівника. У документі спеціалісту слід прописати своє прохання про прийом його на певну посаду і зробити позначку про те, що зазначена робота буде сумісництвом. На заяві працівникові необхідно поставити особистий підпис, дату написання, а також дату, з якої він бажає приступити до виконання своїх посадових обов’язків. Документ направляється директору компанії та візується одноосібним виконавчим органом.
  2. На підставі заяви складіть трудовий договір. Пропишіть в ньому права, обов’язки сторін (працівника та роботодавця). За сумісництвом працівник може працювати у вільний від основної посади час, але не більше чотирьох годин на день. Як правило, місячний оклад сумісника не повинен перевищувати п’ятдесяти відсотків від заробітної плати, встановленої для даної категорії працівників в штани розкладі. Проведіть завірення договору підписами директора (або іншої уповноваженої особи), фахівця-сумісника, печаткою підприємства.
  3. На підставі договору складіть наказ за формою Т-1 (застосовується для оформлення розпорядчих документів при прийомі на роботу співробітників). Він повинен містити обов’язкові реквізити: назва організації, номер документа, дату видання, місто розташування компанії. Темою наказу буде прийняття фахівця на роботу за сумісництвом. В розпорядчої частини пропишіть персональні дані працівника, назва посади по штанів розкладом, на яку проводиться прийом співробітника, розмір заробітної плати. Проведіть належну завірення наказу. Ознайомте працівника з ним.
  4. Якщо сумісник побажає внести про таку роботу запис у трудову книжку, йому потрібно написати заяву, директору видати наказ, а кадровику зробити позначку в книжці працівника про сумісництво.