Як оформити розбіжності за договором


 

Якщо при укладенні договору одна із сторін не згодна з деякими пунктами, то для вирішення проблеми оформляється протокол розбіжностей. Даний документ в обов’язковому порядку підписується обома сторонами і дозволяє привести спірні умови до спільного знаменника, який буде влаштовувати всі сторони.Інструкція

  1. Сформуйте бланк протоколу розбіжностей. У назві документа вкажіть посилання на договір, його номер і дату складання. Далі відзначте дату складання протоколу. Позначте повне найменування сторін. Якщо одна зі сторін договору є фізичною особою, то вказується прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний код, а також серія і номер паспорта. Для юридичних осіб зазначається повне найменування підприємства та ім’я керівника або уповноваженого довіреністю співробітника.
  2. Складіть таблицю, що складається з двох колонок. Ліва колонка призначена для оригінальної формулювання пунктів, а права для внесення виправлень.
  3. Вкажіть у лівій колонці номер пункту, який ви хочете змінити, і повну його формулювання. При зміні умов у правій колонці напишіть «Змінити пункт», вкажіть номер і внесіть змінений текст. Якщо цей пункт потрібно вилучити з договору, то впишіть «Виключити пункт» і вкажіть номер.
  4. Додайте умови договору, які в ньому не обумовлені. Для цього запропонуйте новий пункт, вказавши в лівій колонці «Пункт ___ відсутня», після чого в правій колонці приведіть його формулювання. Пам’ятайте, що нові умови не повинні суперечити вже існуючим і відповідати вимогам цивільно-правових відносин.
  5. Вкажіть під таблицею, що інші пункти договору залишені незмінними. Відзначте, що в разі підписання протоколу розбіжностей, обидві сторони визнають внесені зміни і договір вважається укладеним. Протокол підкріплюється до договору і є невід’ємною його частиною.

Зверніть увагу

Варто зазначити, що в деяких випадках одна з сторін може проігнорувати внесення змін і відмовитися підписувати документ. Щоб дана ситуація надалі не стала проблематичною, варто спочатку в договорі вказувати, що він визнається правомірним тільки після підписання протоколу розбіжностей.