Як оформити щорічну відпустку

Як оформити щорічну відпустку

Для того, щоб коректно оформити догляд співробітників у щорічні відпустки, законодавством встановлені стандартні форми документів. До них відносяться графік відпусток співробітників, наказ про надання відпустки по кожному із співробітників, а також розрахункова записка відповідної форми.

Інструкція

  1. У графік відпусток (він складається і затверджується до 17 грудня попереднього року) необхідно внести порядок виходу у відпустку кожного співробітника організації на наступний рік. При формуванні графіка черговості відпусток важливо враховувати специфіку роботи організації і по можливості побажання співробітників. Також зверніть увагу на думку профспілки, якщо такий у вашій організації присутня. За формування графіка відпусток відповідає співробітник відділу кадрів, або особа, відповідальна за ведення кадрового обліку, а затверджують його керівник служби по роботі з персоналом і керівник організації.
  2. Дотримуватися затверджений графік відпусток зобов’язані як роботодавець, так і самі співробітники. Для того, щоб співробітники могли дотримуватися графіка, їх слід з ним ознайомити, і краще за все робити це під розпис.
  3. Безпосередньо перед виходом у відпустку, не пізніше ніж за два тижні, роботодавець повідомляє працівника про дату початку і тривалості відпустки. Для цієї мети оформляється повідомлення, або складається наказ про відпустку (який в будь-якому випадку буде потрібно оформляти). Таким чином, оформивши наказ завчасно, ви уникнете необхідності складати ще і повідомлення для кожного іде у відпустку співробітника.
  4. Перенесення запланованої відпустки допустимо за обопільною домовленістю співробітника і адміністрації. За ініціативою співробітника відпустку переноситься на підставі заяви, яка має бути схвалена керівником.
  5. З ініціативи організації відпустку переноситься на підставі розпорядження керівника, за умови, що працівник повідомлений про перенесення і не заперечує проти нього.
  6. З боку співробітника при виході у відпустку необхідно написання заяви із зазначенням кількості днів відпустки, або чітким зазначенням дат початку і закінчення відпустки.