Як оформити скорочення штату

Як оформити скорочення штату

При виключення з штатного розкладу посади або робочої одиниці, проводиться процедура скорочення штату або чисельності. При неможливості перевести працівника на іншу посаду, відбувається звільнення з ініціативи роботодавця. У такому випадку потрібно суворе дотримання всіх формальностей. Скорочений працівник має право оскаржити звільнення в суді, при цьому довести законність звільнення і дотримання процедури скорочення, покладається на роботодавця.

Вам знадобиться

штатний розклад, трудові книжки, особисті картки працівників.

Інструкція

  1. Підготуйте наказ про скорочення. Вкажіть, які конкретно посади скорочуються, причини скорочення, дата виключення з штатного розкладу, посадові особи, відповідальні за оформлення скорочення.
  2. Заповніть і затвердите новий штатний розклад, вкажіть дату дії. Форма штатного розкладу затверджена Постановою Держкомстату № 1 від 05.01.2004г. (Уніфікована форма Т-3). Нові штати вводяться в дію наказом керівника.
  3. Сформуйте особисті справи працівників, які підпадають під скорочення. Це необхідно для прийняття рішення про переважне право залишення на роботі. Тут повинні бути документи про освіту, кваліфікацію, стаж роботи, сімейний стан (наявність малолітніх дітей у одинокої матері). Рішення про перевагу приймається комісійно, повинно відображатися в протоколі.
  4. Вручіть повідомлення про майбутнє скорочення працівникам у строк не пізніше ніж за два місяці до дати звільнення.
  5. Запропонуйте скорочуваним працівникам пропозиції про іншу роботу або посади, з такими пропозиціями працівник знайомиться під розпис. Це потрібно зробити тричі: у момент вручення повідомлення про скорочення, протягом двомісячного терміну попередження і перед датою звільнення за скороченням.
  6. Якщо працівник — член профспілкової організації, потрібно повідомити первинних профорганізацій за два місяці до скорочення. Мотивоване думку профспілки долучіть до особової справи працівника.
  7. Видайте наказ про звільнення за скороченням штату, ознайомте працівника.
  8. Внесіть запис у трудову книжку, оформіть особисту картку працівника.

Зверніть увагу

При звільненні за скороченням виплачується вихідна допомога у розмірі середнього заробітку.