Як оформити соціальний проект

Як оформити соціальний проект

Соціальний проект — документ, що пропонує до розгляду конкретну проблему, шляхи її вирішення і план фінансування. Автором соціального проекту може бути будь-хто, головне — правильно викласти соціальну ідею, що значною мірою залежить і від оформлення.

Інструкція

  1. Зареєструйте громадське об’єднання. Створіть свій соціальний проект, залучіть до його розробки фахівців з тієї галузі, в якій його можна буде реалізувати. Зберіть всю необхідну інформацію, провівши анкетування та опитування громадян, чиї інтереси зачіпає проект. Проведіть дослідження, що базуються на цих даних. Розрахуйте витрати на реалізацію цього проекту. Складіть план його фінансування.
  2. Вкажіть на титульному аркуші проекту його повне найменування, найменування громадського об’єднання, під чиїм безпосереднім контролем здійснювалася його розробка, адреса та контактний телефон. Вкажіть ПІБ керівника об’єднання, найменування організації, яка розробила проект, і період, в який він був створений. На титульному листі повинно бути присутнім і резюме експертного висновку по проведеним дослідженням.
  3. Змістовна частина проекту складається з вступу, основної частини і висновку. У вступі повинні бути зазначені цілі та завдання проекту, проблема, яку можна вирішити за його допомогою, і її актуальність.
  4. В основній частині наводяться всі результати досліджень (з прикладами та посиланнями на додаток, що містить додаткові ілюстративні матеріали), способи вирішення існуючої проблеми і підстави для вибору найкращого з них. Приведіть і план послідовних дій відповідно до проекту. Основна частина зазвичай завершується планом фінансування проекту, де наводяться конкретні цифри, і зазначенням термінів його реалізації.
  5. У висновку необхідно ще раз перерахувати всі завдання, позначити проблему і резюмувати, що тільки за умови втілення в життя даного проекту, можливо їх остаточне рішення.
  6. Включіть в додаток до проекту усі таблиці, схеми, графіки та діаграми, створені вами за результатами досліджень. Вирішіть, чи варто включати в нього і проміжні дослідження.