Як оформити списання основних засобів

Як оформити списання основних засобів

Кожна організація рано чи пізно проходить процедуру списання основних засобів. І це може трапитися не тільки через непридатність, а й з інших причин. Природно, бухгалтер і керівник організації стикаються з питанням: як відбувається процедура списання майна? Як відобразити це в бухгалтерському обліку?

Інструкція

 1. Причин, за якими ви можете списати майно багато: ліквідація, продаж, безоплатна передача і т.д. Згідно ПБУ, всі основні засоби, які перестають приносити будь-який дохід підприємству повинні бути списані.
 2. У тому випадку, якщо ви вирішили повністю ліквідувати основний засіб, призначте спочатку за допомогою наказу ліквідаційну комісію. У ньому ж вкажіть терміни проведення робіт з ліквідації, а також перерахуйте всіх членів. Крім вас і головного бухгалтера до складу комісії обов’язково дозволите співробітників, відповідальних за збереження цього основного засобу.
 3. Якщо ви ліквідуєте одне основне засіб (крім транспорту), складайте акт про ліквідацію форми № ОЗ-4. У разі списання транспортного засобу — № ОС-4а, а якщо ліквідованих активів декілька — № ОС-4б.
 4. В акті обов’язково вкажіть назву ОС, дату надходження і введення в експлуатацію, первісну вартість, суму амортизаційних відрахувань і причину вибуття. Також якщо щодо цього майна проводився ремонт, про нього неодмінно слід написати.
 5. Після складання акта його повинен підписати сам керівник організації. Але як же відобразити це все в бухгалтерському обліку? Спочатку спишіть початкову суму ліквідованого об’єкта:

  Д01 субрахунок «Вибуття ОС» К01 субрахунок «Основні засоби».
 6. Потім спишіть суму нарахованої амортизації за весь період і залишкову вартість:

  Д02 К01 субрахунок «Вибуття ОС»;

  Д91 субрахунок «Інші витрати» К01 субрахунок «Вибуття ОС».
 7. Також ви можете списати витрати, пов’язані з оплатою праці працівникам, зайнятих ліквідацією основного засобу:

  Д91 субрахунок «Інші витрати» К70, 68,69.
 8. Часто від списаного основного кошти залишаються якісь запчастини, наприклад, від автотранспорту, які можна ще використовувати. Вони оприбутковуються за ринковою вартістю і входять до складу операційних доходів:

  Д10 «Матеріали» К91 субрахунок «Інші доходи».
 9. Як же відобразити всі ці операції у податковому обліку? Амортизацію ОС, яка була недонараховано дозволите до складу позареалізаційних витрат, сюди ж віднесіть і витрати, пов’язані з ліквідацією ОС. Доходи, отримані від ОС (запчастини, матеріали) відобразіть як позареалізаційні доходи. Врахуйте, що всі суми списуються в тому періоді, коли відбувалася ліквідація.