Як оформити список літератури дипломної роботи

Як оформити список літератури дипломної роботи

Список літератури до курсової чи дипломної роботи повинен включати всі джерела (як на традиційних носіях, так і електронні версії), з якими автор роботи ознайомився в процесі написання свого проекту.

Інструкція

 1. Зазвичай вибирається алфавітний спосіб групування матеріалу, але ви можете вибрати і інші способи: хронологічний, систематичний, по розділах вашої роботи, по порядку згадування в тексті роботи. Незалежно від того, який спосіб ви вибрали, на початку списку вказуйте Федеральні закони України, Постанови Кабінету Міністрів України і офіційні матеріали різних відомств.
 2. Для всіх джерел у списку використовуйте суцільну нумерацію.
 3. Якщо ви вибрали алфавітний (загальноприйнятий) спосіб угруповання матеріалу, вказуйте джерела за алфавітом прізвищ авторів. Твори одного і того ж автора розташовуйте за алфавітом заголовків його робіт. Якщо в списку існують автори-однофамільці, розташуйте їх в алфавітному порядку в залежності від ініціалів.
 4. Джерела на іноземних мовах вказуйте після російськомовних в порядку латинського алфавіту.
 5. Якщо книга має від одного до трьох авторів, то першого з них вказуйте в першу чергу (у відомостях про заголовку), а решту перерахуйте у відомостях про відповідальність (вони слідують за косою рисою після відомостей про заголовок). Наприклад:

  Петров О. Г. Управління організацією (підприємства): навчальний посібник / О.Г. Петров, В.А. Щукін; під ред. С.А. Крилової. — М.: Ексмо, 2006. — 246 с.
 6. Якщо книга має більше трьох авторів або видана упорядником, під редакцією або колективним автором, в першу чергу вказуйте заголовок джерела. Наприклад:

  Історія Росії: навчальний посібник для вузів / під ред. А.Б. Лушев. — М.: Наука, 2004. — 448 с.
 7. Якщо вам потрібно скласти бібліографічний опис статті з журналу або самостійного твору зі збірки, спочатку дайте пояснення про статтю, а потім про те документі, звідки взято це джерело. Наприклад:

  Федорова О.П. Реформи Петра Великого / / Історичний журнал. — 2002. — № 5. — С. 38-41.
 8. При описі електронного джерела вказуйте назву ресурсу, а також повний шлях до його доступу. Наприклад:

  Непомнящий А.Л. Народження психоаналізу: Теорія спокушання [Електрон. ресурс]. — 17 травня 2000. — Режим доступу: http://hronos.km.ru/proekty/mgu

Зверніть увагу

Під заголовком розуміється автор роботи, а під заголовком — назва твору.