Як оформити список літератури в дипломі

Як оформити список літератури в дипломі

Диплом, який ви пишете по завершенні освіти в ВУЗі — показник того, наскільки ви успішно можете втілити отримані знання в життя. Зазвичай основою його є ті прикладні знання і вміння, які ви придбали під час виробничої практики, але теоретична їх підоснова, її осмислення також є важливою частиною дипломної роботи.

Інструкція

  1. При написанні дипломної роботи ви обов’язково зіткнетеся з необхідністю вивчення теорії тих процесів, явищ і технологій, які будуть викладені в практичній частині диплома. Працюючи з науковою інформацією та літературою, зручно відразу в тексті робити посилання на неї. Заведіть листок паперу або створіть комп’ютерний файл у текстовому форматі, де кожному літературному чи інформаційного джерела, яке ви вважаєте за потрібне згадати в тексті дипломної роботи, буде привласнений свій унікальний номер, який і буде вказано в тексті як посилання.
  2. Озаглавьте першу сторінку листа або файлу «Список використовуваної літератури», записи в ньому нумеруються і розташовуються в порядку зростання. Робіть записи з вихідними даного кожного літературного чи інформаційного джерела правильно, щоб потім не втрачати час на його перероблення.
  3. Якщо джерело монографія, написана одним автором, то після порядкового номера пишіть його прізвище, ініціали та, через кому, назва наукової праці без лапок. Після цього поставте крапку і тире, а за ними вкажіть місто, де дана праця виданий, поставте двокрапку і напишіть найменування видавництва, рік видання і кількість сторінок.
  4. Якщо авторів декілька, але не більше трьох, то спочатку вкажіть прізвище та ініціали першого, потім назва праці, після якого поставте знак «/» і перерахуйте прізвища та ініціали всього авторського колективу. Решта вихідні відомості вказуються так само, як і в першому випадку. Якщо кількість авторів більше трьох, то спочатку вкажіть назву джерела, а співавторів перерахуйте, поставивши після нього знак «/». У тому випадку, якщо співавторів більше п’яти, допускається вказати тільки прізвище та ініціали першого, після чого поставити «тощо».
  5. Якщо ваш джерело — стаття в якомусь журналі, то його опис буде складатися з двох частин. У першій вкажіть прізвище та ініціали автора та назва статті, потім, після знака «/ /» вкажіть найменування джерела, рік і місяць його видання, сторінки, на яких стаття надрукована.
  6. Якщо посилання на матеріали конференції, то спочатку напишеться ім’я автора, назву статті, після двокрапки вкажіть назву збірника і найменування конференції, місто, видавництво, рік, кількість сторінок.